gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Civiele sententies

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
3472 results found
Search result: 3472 found
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
Leijnssvan Marinus Leijnss of Geleijns geseijt Bosbergen, te Goes ab intestato zonder kinderen na te laten overboden. Descendenten van Adriaen N. de familie Adriaens, Aernoutss of Noutss, de Cuijper, de Wever, Schobbe. Partijen waren: descendenten de Cuijper contra de descendenten van Cornelia Cornelisdochter gehuwd met Cornelis de Wever.1616
Oliphantals boven de familie Oliphant te Middelburg contra dezelfde gedaagden.1616
Hoornevan Pieter Claess van Hoorne , te Haarlem in Jan. 1615 overleden, nalatende een testament waarbij zijne erfgenamen ab intestate tot zijne erfenis geroepen werden.1616
Thanevan Jonkheer Tristram Thane .1616
WijckDescendenten van Jonkheer Hannaert van Wijck .1616
BarwoutsFamilie Barwouts . Zie van Wijck.1616
HedickhuijsenFamilie van Hedickhuijsen . Zie van Wijck.1616
BrouckFamilie van den Brouck . Zie van Wijck.1616
SchoutenGoederen en landen te Hemstede, Vogelsang, Overveen, Velsen, Op 't Hofflant buijten de Beverwijck en in Heemskerck, behoorende tot de nalatenschap van Willem Pieterss Schouten .1616
DouwJacob Douw, overleden te Amsterdam.1617
WijckJohanna van Wijck, overleden te 's Hage 1610(?).1617
MarotelleFamilie Marotelle . Zie Wijck.1617
MeetkerkenFamilie Meetkerken . Zie Wijck.1617
Erfopvolging ab intestato . Zie Varia voce.1617
PersijnNalatenschap van Jonkheer Hendrik van Persijn . Testament. Ambachtsheerlijkheid van der Linde in Zuid Holland, 21 1/2 morgen lands genaamd de Messelanden met toebehooren, beide leengoederen en een huis op den Vijverberg in den Haag. Jonkheer Hendrik van Berckenroode, echtgenoot van Maria van Persijn gerechtigd verklaard tot 3/4 gedeelte der genoemde goederen.1617
LindeAmbachtsheerlijkheid van der Linde in Zuid Holland. Zie Persijn.1617
MesselandenZie Persijn.1617
PersijnNalatenschap, testament en codicillen van Jacob van Persijn . † Jan. 1586. Fideicommis van al zijne allodiaal goederen.1617
PersijnGeslacht van Persijn .1676 / 1677 / 1655 / 1641 / 1639 / 1646
BaertwijckTestament van Jonkheer Jacob de Jonge, heer van Baertwijck .1617
BuijckNalatenschap van Cornelis Buijck , † 1560, burgemeester van Amsterdam.1617
ConinckNalatenschap van Mr. Francois de Coninck . Raedt Ordinaris van 't Hof van Holland, † 3 Nov. 1613. Familie de Coninck 1675:51.1618 / 1675
WaelpergenNalatenschap van Joos van Waelpergen .1618
ZeeuwensNalatenschap van Anna Zeeuwens .1618
GruijterNalatenschap van Hendrik Gruijter te Enkhuizen overleden in 1609.1618
WerffPieter Adriaenss van der Werff , burgemeester der stad Leiden.1618
BlommendaelNalatenschap van Alijdt van Blommendael . Erfgenamen: van Naeltwijck, van Swieten enz.1618
NaeltwijckVan Naeltwijck . Zie Blommendael. Testament van Adriaen van Naeltwijck .?d.d. 8 April 1680 volgens sent. van 1688 n° 45, 25 April 16?? overleden. Familie van Naeltwijck 1669:20; 1670:31; 1675:91. Familie van Naeltwijck van den Tempel 1676:139, Naeltwijck van Berckel 1680:103; 1683:86,92,93; 1688:12,21,4?; 1692:12.1688 / 1618
Swietenvan Swieten . Zie Blommendael.1618
Zuijlen van NieveltNalatenschap en testament van Clara van Zuijlen van Nievelt . Fideicommis. Genealogie van Zuijlen van Nievelt . Arent van Zuijlen van Nievelt † 1633.1619 / 1636 / 1645 / 1648 / 1673
WijngaerdenGenealogie van Wijngaerden . Zie Zuijlen v. N., Zwartsenburch.1619 / 1626 / 1648
Ruven of Ruijvenvan Ruven of Ruijven . Zie Zuijlen v. N.1648 / 1619
Woerden van VlietGenealogie van Woerden van Vliet . Zie Zuijlen v. N., Duvenvoorde.1648 / 1619 / 1669
ValckenaerZie Zuijlen v. N. 1619:59; 1648:99; Duvenvoorde 1640:66.1619 / 1648 / 1640
Jacob JanssNietigverklaring van het testament van Jacob Janss overleden te Vlissingen in 1614, zulks volgens het placcaat van 4 Oct. 1540.1619
CouwenhovenFamilie van Couwenhoven .1683 / 1619 / 1639
HeemskerckHofstede, landen enz. in den banne van Heemskerck , zijnde leengoed gehouden van de Graaflijkheid van Holland.1619
PoelenburchFamilie van Poelenburch . Zie Heemskerck. 1611(?):211(?)1619
RietwijckFamilie van Rietwijck . Zie Heemskerck.1619
NeytsNalatenschap van Maria Neyts echtgenoote van Mr. Phillips Rattaller.1620
RattallerZie Neyts 1620:73, v.d. Does 1627:144 (pag. 19)1620 / 1627
JongeNalatenschap van Jonkheer Johan Junius de Jonge, overleden te Middelburch in 1592.1620
JongeFamilie de Jonge van Baertwijck.1688 / 1698
PimentelNalatenschap en testament van Emanuel Pimentel .1620 / 1621
SteenhuysenNalatenschap van Symon van Steenhuysen .1620
HolleslootNalatenschap en testament van Jan IJsbrantss Hollesloot .1620
StratenNalatenschap van Jonkheer Jan van Straten .1620 / 1621 / 1622
DuijnFamilie van der Duijn . Zie v. Straten.1620 / 1621 / 1622 / 1669 / 1674 / 1675 / 1679 / 1692
SuijsFamilie Suys. Zie v. Straten.1620 / 1621 / 1622
BronchorstGeslacht van Bronchorst , Heeren van Batenburch en Steijn.1621 / 1697
previous
12...70
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: