gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Civiele sententies

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op de civiele sententies download index (ZIP, 194.84 KB)
771 results found
Search result: 771 found
NaamPlaatsOmschrijvingJaar
Erfopvolging ab intestato . Zie Varia voce.1617
Maria van Utrecht V. . Zie Oldenbarnevelt.1639
Nakomelingen van ?????? namen van zijns zoon Cornelis ??aijman ,koopman te Middelburg, † Febr. 1672. Testament d.d. 14 Febr. 1671.1687
Nalatenschap en erfgenamen van Willemijntje Florisdr. van ..hooten? , Paapxh klopje?, overleden te Haarlem 14 Oct. 1691. Testament van 5 Mei 1690.17??
Erfgenamen en testaments van Pieter ..ip? , in leven Opper-Commissaris van de Wisselbank van Amsterdam.1706
Nalatenschap van Koning Willem III . Universeel erfgenaam en testaments Johan Willem Friso van Nassau, Erfstadhouder en Kapitein-Generaal van Vriesland. Excecuteurs der Staten Generaal. Eisch tot uitkeering van pensioenen, tractementen 1707:60 ; 1708:80, 81 ; 1709:56, 73, 74, 8? ; 1709:88 ; 1710:24 ; 1712:61 ; 1714:51 ; 1715:20, 40 ; 1716:10, 66 ; 1717:128 ; 1718:6, 21, 22, 81 ; 1720:50, 61 ;1726:72 ; 1727:70 ; 1729:8, 10, 12, 22, 44 ; 1730:37, 78. Eisch tot teruggave der kroon diamanten door de Koningin van Engeland. Eisch van den Koning van Pruissen 1715:71-75.1706 / 1706
Nalatenschap en testament (22 Maart 1669) van William ....dolphin ? , ambassadeur van Engeland aan het Hof van Madrid en aldaar overleden 11 Juli 1696. Tweede testament van 1696 ten behoeve der Jesuiten werd in Engeland en Venetië en door 't Hof nietig verklaard.1708 / 1710
Graven van ...ona ?? (Zie ook Brederode).1709 / 1710
Testament (13 Mei 1655) en erfgenamen van Pieter ..ip ?? Opper-Commissaris van de Wisselbank der Stad Amsterdam, overleden 20 Juni 1655.1709
Fideicommissaire nalatenschap en erfgenamen van Adriaen ..auringhs ?? , rentmeester van de abdij van Leeuwenkast? overleden in 1619. Testament d.d. 18 Febr. 1619.1710
Legaat door Johannes ?ijsel? heer van Nesse († Aug. 1702) vermaakt aan de Luthersche gemeente te Rotterdam.1714
Nalatenschap en erfgenamen van Mr. Isaack ?rolenvaux? overleden te Gouda 15 Mei 1717 en zijne echtgenoote Hermina Slingerlandt.1723
Nakomelingen van Adriaan ?ijck van Hoven , burgemeester van Rotterdam enz. in 1450, zoon van Boudewijn ?ijck van Hoven en Geertruijd van Colster.1728
't LamNalatenschap van Cornelis 't Lam in April 1771 intestatus te Kampen overleden.1774
't LamNalatenschap en bloedverwanten van Cornelis 't Lam overleden te Kampen in April 1771.1787
AaVan der Aa . Zie Randenvoorde. Frederik v. R. v.d. A. 1652:92. Van Wanrode van der Aa, heer van Klein Poelgeest. 1678:42.1639 / 1652 / 1678
AalstNalatenschap, erfgenamen en bloedverwanten van Pieter van Aalst geboren te Sommelsdijk Maart 1719, overleden te Westzaandam Mei 1777. Testament d.d. 6 juli 1773.1785
AbleinghFamilie Ableingh . Nalatenschap van Pieter Ableingh .1693
AbrahamsNalatenschap van Johan Hendrik Abrahams opperkoopman in dienst der O.I. Comp., opperkorp. en resident aan het Hof van den Soeroehoenang. Test. d.d. 11 Dec. 1757.1762
AckerslootFamilie Ackersloot te Haarlem. Testament en nalatenschap van Anna de With weduwe: Auwel Ackersloot overleden in 1663.1680
AckerslootTestament ???, kinderen en kleinkinderen ???? Ackersloot burgemeester van Haarlem en Anna de With.1689
AelstNalatenschap van Trijtie Cornelinda, weduwe van Frans Cornelisz. van Aelst , gewoond hebbende te Hendrik Ido Ambacht. Testament van 15 Sept. 1634.1677
AerssenVan Aerssen v. Warnhout 1699:81, 97. Familie van Aerssen 1675:71; 1692:67, 84, 85. van Aerssen van Sommelsdijk 1685:43,44; 1690:91; 1701:110; 1702:69; 1653:87, 102.1699 / 1675 / 1692 / 1685 / 1690 / 1701 / 1702 / 1653
AerssenGeslacht van Aerssen (s) . Kinderen en kleinkinderen van Jacques van Aerssen (s) † 20 April 1660 en Maria van der Veerken † 11 Juli 1653.1682 / 1686 / 1662 / 1668 / 1673 / 1680 / 1661 / 1660 / 1657 / 1659 / 1662 / 1667
AerssenKinderen en erfgenamen van Cornelis van Aerssen v. Sommelsdijck, heer van Sommelsdijck, Plaete, Bommel, Spijck enz. (mede eigenaar voor 1/3 en gouverneur van de provincie Suriname) en Margareta du Puy Monthon.ca. 1700
AerssenErfgenamen van François Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk † te 's Hage. Familie van der Duijn, van Bijlandt, le Leu de Wilkem.1806
Aerssen van Sommelsdijck..?...echtgenoote Emerantiana v. Aerssen v. Sommelsdijck † 1678. Testamenten d.d. 8 Maart 1656, 6 Jan. 1668 en 4 April 1674. Hunne kinderen en verdere nakomelingen.ca. 1731
AertsenFamilie van Aertsen 1674:80. van Aertsen van Hogerheijden 1688:73 pg. 10; 1693: 6; 1698: 9.1674 / 1688 / 1693 / 1698
AlbertiNalatenschap en erfgenamen ab intestato van Cornelia Elisabeth Alberti , overleden te Leiden in 1797.1800
AlckemadeFamilie van Alckemade .1644
AlewijnFamilie van Alewijn . Zie ook Halewijn.1676
AlkemadeFamilie van Alkemade . Zie Duijck.1640
AllanNalatenschap van Jannetje Mill, eerst weduwe Thomas Allan echtgenoote/ weduwe ? van Jan Scharp. Testament 25 Febr. 1726; overleden te Rotterdam 4 Maart 1726.1760
AlvaresNalatenschap en erfgenamen van Hanna Alvares overleden te 's Gravenhage in Sept. of Oct. 1750. Testament d.d. 30 Sept. 1740.1759
AmelinghNalatenschappen van Elisabeth de Hoest weduwe Johannes Amelingh? Sr., † Maart 1689, test. 8 Mei 1685; van Johannes Amelingh? Jr. apotheker te 's Hage † Maart 1689, test. 28 Mei 1685; van diens weduwe Elisabeth Meeronen en van Gerard Amelingh? .1717
AndelNalatenschap van Aletta van Andel . Wed. Jacobus Vermeulen, overleden te Besoijen in 1762 en van Geertruij van Andel overleden te Besoijen 13 Mei 1767. Testamenten d.d. 1 Maart 1762 en 24 Aug. 1765.1770
AppelmanErfgenamen en familie van Gerrit Appelman(s) .1672 / 1663 / 1670
ArckelGeslacht van Arckel .Van Lockhorst, v. Gent, v. Elderen/1637
ArnoldNalatenschappen en erfgenamen van Heyltje Wijnen, vóór Juni 1764 en haar ????.1783
AssigniesFamilie Assignies .1686
BaccherGeslacht de Baccher en nalatenschap.1624
BaertwijckTestament van Jonkheer Jacob de Jonge, heer van Baertwijck .1617
BakeKinderen en erfgenamen van Justus Bake of Baecke, heer van Wulverhorst en Magdalena van Erp. Testament van 14 Sept. 1678.1687 / 1706
BakeNalatenschap en testament (26 Oct. 1642) en kinderen en kleinkinderen van Laurens Joosten Bake en Dieuwertje Jacobs Haringhcarspel.1718
BamNalatenschap en erfgenamen van Cornelia van Bam vrouwe van Beukenrode, echtgenoote van Hendrick van Alkemade v. B. en overleden Mei 1680. Testament d.d. 24 April 1667.1697
BantzauNalatenschap van Christoffel Graaf van Bantzau? † te Amsterdam/ Keulen Jan. 1696. Test. 11 Sept. 1693 en 28 Juni 1695.1718
Barckman WuijtiersNalatenschap en familie van Cornelia Barckman Wuijtiers overleden te Amsterdam, weduwe van Cornelis Bleze. Testament d.d. 20 Juni 1705.1739 / 1741
BarentiusNalatenschappen van Mr. Cornelis Jan Barentius of Barents. Familie1635
BarentsNalatenschap van Cornelis Barents van Wieborg of Wijburg, luitenant, overleden aan de Kaap de Goede Hoop in 1720.1733
BarthelottiKinderen en erfgenamen van Jacoba van Erp, weduwe van Guillieloms Barthelotti / Bartholotti . Hunne kleinkinderen en nalatenschap van hun zoon Casper Christiaan Barthelotti / Bartholotti van den Heuvel.1665 / 1714
previous
12...16
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: