gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Criminele Sententies

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 results found
Search result: 1543 found
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
Meeusz.Valcken Maerten Maertensz. van Opmeer, die wegens verregaand geweld en insolentien vervolgd wordt.zonder acht te slaan op de requeste civiel bant den verweerder voor drie jaren uit Hoogwoude en veroordeelt hem tot eene geldboete en in de kosten.00-00-1565
OpmeervanMaertensz.Maertenwegens verregaand geweld en insolentien vervolgd wordt.zonder acht te slaan op de requeste civiel bant den verweerder voor drie jaren uit Hoogwoude en veroordeelt hem tot eene geldboete en in de kosten.00-00-1565
Bartholomeusz.Corneliswegens het houden van eene herberg voor landloopers, in den Aardenhout bij Haarlemwordt hun het houden van herberg verboden met veroordeeling in de kosten.00-00-1557
AertsMariewegens het houden van eene herberg voor landloopers, in den Aardenhout bij Haarlemwordt hun het houden van herberg verboden met veroordeeling in de kosten.00-00-1557
RameseijnJohanlibel gedrukt en verkogtword het drukken voor een jaar geinterdiceert en gecondemneerd in een Amende van f. 100.-.07-06-1680
SpanPietersz.Jacobwegens verkregene brieven van remissie uit zijne hechtenis ontslagen, mits betalende kosten.00-00-1565
WinteredeJanwegens verkregene brieven van remissie uit zijne hechtenis ontslagen, mits betalende kosten en met kerkelijke boetedoening.00-00-1565
Heynricxs.Corneliswegens onvermogen, in plaats van geldboete veroordeeld tot boetedoening.00-00-1559
BeberenvanDierickschuldig aan manslagwegens onvermogen in plaats van geldboete veroordeeld tot eene bedevaart naar 's Gravenzande om te bidden voor de ziel des verslagenen, voor de K. Majesteit en den Raad van Holland.00-00-1564
ChandonPierre Frederik Danielwegens machinatien tot omkeering der ordre van Zaaken hier te lande16-12-1800
Jansz.Willemwegens landlooperij een oor af en gebannen.00-00-1551
Pietersdr.Lijsbethwegens landlooperij een oor af en gebannen.00-00-1551
RietdeckerBlouwerz.Gilliswegens armoede te water en brood op de voorpoort gelegd en daarna een half jaar op zijne knieen de mis te hooren en te bidden voor de Ziel des verslagenen.00-00-1568
Michielsz.Heynrickwegens armoede in plaats van geldboete wegens manslag, veroordeeld tot eene bedevaart en kerkelijke boete.00-00-1570
AbelssoenHarmanwegens armoede in plaats van geldboete voor manslag, gecondemneerd tot eene bedevaart tot O.L.Vr. te Heukelum.00-00-1572
Maertensz.Michielwegens armoede in plaats van geldboete voor manslag veroordeeld tot kerkelijke boete.00-00-1571
Adriaensz.Willemwegens armoede in plaats van geldboete voor manslag veroordeeld tot eene kerkelijke boete.00-00-1568
HollanderdenMaertenwegens armoede in plaats van geldboete voor manslag veroordeeld tot eene bedevaart in Walcheren.00-00-1568
Bous-quet….als seconde in een duel gediend hebbendevrklaard vervallen te zijn van zijn ambt en inhabiel om eenige ambten te bedienen en gecondemneerd in eene Amende van f. 1000.-.-.02-06-1701
WeyermanJacob Campowegens 't schrijven en uitgeeven van vescheiden pasquillenvoor zijn leven lang geconfisceerd.22-07-1739
WicquefortvanAbrahamwegens onbehoorlijke correspondentievoor zijn leeven geconfineert en zijne goederen verbeurd verklaard.20-11-1675
Cornelisz.Goessenwegens onderscheidene diefstallenvoor zes jaren veroordeeld tot de Galeijen.00-00-1562
Claesz.Geritwegens laster van den schout dier plaatsvoor zes jaren daaruit gebannen.00-00-1561
FrancisRichardiemand gevaarlijk gekwetst hebbendevoor zes jaaren gebannen.03-05-1678
VrangelHanseEngeltjewegens dieverijvoor zes jaaren gebannen.27-07-1693
CooijmansMaaijkewegens het steelen van diverse goederen, welke zij grootendeels terug gebragt, doch ook gedeeltelijk verkocht hadtvoor vijf jaaren uit Holland gebannen, bij sententie van 6 November 1801.06-11-1801
HardenbroekvanGijsbertin duel gevochten hebbendevoor vijf jaaren het land ontzegd.22-02-1664
Jacobsz.Janwegens landlooperijvoor vier jaren gebannen binnen Delft.00-00-1571
HarkeJanwegens oproervoor vier jaaren de stad Dordrecht en drie mijlen in het rond ontzegd.31-07-1652
Heynricxs.Corneliswegens insolentien in eene herberg te 's Hagevoor twee maanden te water en brood gelegd op de voorpoort en gebannen.00-00-1549
DuijvesteijnAnna Mariawegens herhaalde overtreding van haar bannissement, en aanhoudend ongebonden gedragvoor twee jaren geconfisceerd, en voor altijd gebannen uit Holland en Utrecht.04-12-1807
BeyerenvanLouis Aalbrechtin duel gevochten hebbendevoor twee jaaren het land ontzegd.22-02-1664
BagPieter Danielzijn bannissement ten vierdenmaale overtreeden hebbendevoor twee jaaren geconfisceerd, en ten eeuwigen dage gebannen uit Holland, Zeeland en Utrecht.03-05-1801
ClaassenJohanneswegens herhaalde overtreding van zijn bannissementvoor twaalf jaaren geconfisceerd, en verplicht blijvende om daarna aan zijn bannissement te voldoen, bij sententie.18-02-1803
Jansz.Thoniswegens herhaalde diefstallenvoor tien jaren tot de Galeijen verwezen.00-00-1567
ChampsdesGermainiemand hebbende willen vervoeren.voor tien jaaren geconfineert: in een tuchthuis om met zijn handen arbeid de kost te winnen.12-12-1681
FaberPierreiemand hebbende willen vervoeren.voor tien jaaren geconfineert: in een tuchthuis om met zijn handen arbeid de kost te winnen.15-12-1681
MichelLouisiemand hebbende willen vervoeren.voor tien jaaren geconfineert: in een tuchthuis om met zijn handen arbeid de kost te winnen.15-12-1681
CharmaletSebastiaaniemand hebbende willen vervoeren.voor tien jaaren geconfineert: in een tuchthuis om met zijn handen arbeid de kost te winnen.15-12-1681
GileAntoineiemand hebbende willen vervoeren.voor tien jaaren geconfineert: in een tuchthuis om met zijn handen arbeid de kost te winnen.15-12-1681
VictoreFrancoisiemand hebbende willen vervoeren.voor tien jaaren geconfineert: in een tuchthuis om met zijn handen arbeid de kost te winnen.15-12-1681
CouleMariniemand hebbende willen vervoeren.voor tien jaaren geconfineert: in een tuchthuis om met zijn handen arbeid de kost te winnen.15-12-1681
SchaagtJohannawegens violeeren van bannissementvoor tien jaaren geconfineert en voor altoos gebannen.31-05-1686
WestrenenvanMartinuswegens injurieuse expressien tegen de staaten en iemand in duel ge-eijscht te hebbenvoor tien jaaren gebannen.22-12-1655
Pietersz.Janwegens landlooperij en diefstalvoor tien jaar tot de Galeijen verwezen.00-00-1567
Jacobsz.Lambrechtwegens eenige hulp aan Kevelair bewezenvoor tien jaar gebannen.00-00-1558
Maavan derSophiaonbehoorlijke conversatie gepermitteert aan haare dochtervoor haar leven geconfineert tot haar eigen kosten, en gecondemneerd in het duplum van f. 33,000.-.-. welke zij genoten had.07-10-1700
Heuveuxl'Jeannewegens dieverijvoor eeuwig gebannen.15-06-1741
ManschotJanwegens rooven van hout uit het Haagsche Boschvoor eeuwig gebannen.19-11-1742
SchoonhovenvanTimonwegens ontrouw handelen als voogdvoor eeuwig gebannen.20-09-1765
previous
12...31
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: