gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Criminele Sententies

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 results found
Search result: 1543 found
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
00-00-1539
BarwoutersoenAdriaan00-00-1539
Cornelisz.Albert00-00-1539
00-00-1544
WillemsClaes00-00-1545
GijsbrechtsCornelis00-00-1549
Melisz.Kors00-00-1549
CoolsJoostwegens moord vervolgd00-00-1551
HouckAdriaensz.Corneliswegens knevelarij, geweld, ongeoorloofd composatie enz.00-00-1558
27-10-1655
12-05-1656
BellemansJacobuswegens huisbraak gecondemneerd om met de koorde gestraft te worden.02-04-1694
nopens het nageeven van F. de Bruijs als of Jaques Saurin aan het 3e deel van de Critique Desinteressie zou hebben deel gehad.27-07-1731
GelderblomJanwegens het steelen van verscheiden paarden in Noord Holland, na den aftocht der vijandelijke Armee, in den jare 1800(in ordinair proces) gecondemneerd om onder de galg, met de strop om den hals aan de galg vastgemaakt, te worden gegeesseld en gebrandmerkt, voort voor 30 jaar geconfisceerd, en voor altijd gebannen uit Holland en Utrecht.04-10-1805
HespeJan Christiaanwegens het schrijven van zekeren brief en droom in N. 102 van den Politieken Blixem, gedrukt bij Sneyders van Fienen Comp. in den Haage- dezelve brief en droom verklaard te zijn een milaartig en leelijk pasquil, en gecondemneerd dat en exemplaar daarvan in het bijwezen van den genoemde door den drossaard van den Hove in de audientie van de Rolle zoude worden gelacereerd, en de genoemde28-05-1802
BarendsOttodoor Mr. F.G. Blok, Bailluw van Rhijnland beschuldigd zijnde, dat hij het ambagtswerk van Zoeterwoude bij loting hem te beurt gevallen zijnde, hij vervolgens aan de Meerburgersluis zodanige schade had gedaan toetebrengen, welke de afdamming en droogmaking- heeft de Officier op deszelfs verzoek aan welgeb. mannen van Rhijnland omme provisie van Justitie ter zaake voornoemde tegen genoemde Otto Barend, Nihil bekomen; - hiervan door den Bailluw van Rhijnland Mand(aa)t van Reformatie aan den Hove gevraagd zi23-03-1804
CoermanHubertusdoor den Procureur Generaal beschuldigd zijnde van verregaande injurien en excessen, aan zijnen huiswaard aangedaan, wien hij in rusie bij de borst hadt aangevat, en tegen wien hij het mes hadt getrokken; - en deswegens in persoon gedagvaard zijnde, heeft- het Hof, daarop ingenomen hebbende de consideratien en het advis van den Procureur Generaal, heeft deeze declinatoir geadvijseerd, doch is niettemin door den Hove veranderd in Simpele Citatie: - daardoor is de zaak daadelijk eene ordinair proces gewo08-05-1801
EckvanJanwegens strandroverij3 dagen te water en brood gelegd en voor 10 jaaren gebannen.25-03-1768
MosesSamuelwegens 't steelen van een horlogie met een vrouwenhaak3 dagen te water en brood gelegd en voor 12 jaaren gebannen.05-02-1771
RampendaalvanFredrikwegens verzamelen van aanlmoessen op valsche voorgevens3 dagen te water en brood gelegd en voor 8 jaaren gebannen.04-05-1770
MachielJan Anthonijwegens verzamelen van aanlmoessen op valsche voorgevens3 dagen te water en brood gelegd en voor 8 jaaren gebannen.04-05-1770
AmelsCatrinawegens bedriegerijen3 dagente water en brood gelegd en voor 3 jaaren geconfisceerd.06-04-1770
PieterseJohanna Mariawegens bedriegerijen3 dagente water en brood gelegd en voor 3 jaaren geconfisceerd.06-04-1770
MulderJanwegens strandroverij4 dagen te water en brood gelegd en voor 12 jaaren gebannen.25-03-1768
Engebrecht????????00-00-1560
Harmansdr.Sophie of Fijewegens het ????00-00-1562
HuijgensTheodorusbeschuldigd van met den vijand geheuld te hebben, door het brengen van levensmiddelen aan de Engelsche schepen, voor Zeelandaan den Procureur Generaal de eisch ontzegd, in ordinair proces, met compensatie van kosten.21-12-1810
SpierinxhouckvanJacobwegens oneerlijkheid en mesusen in officioafgezet en in habil verklaard tot eenig ambt.00-00-1541
Matthysz.Dircwegens allerlei knevelerijen en mesusen in officioafgezet en inhabil verklaard tot eenig ambt.00-00-1541
Willemsz.Maertenwegens mesusen en ontrouw in officioafgezet inhabil verklaard tot eenig ambt en gebreukt.00-00-1559
RyelvanJanwegens mesusen en ontrouw in officioafgezet inhabil verklaard tot eenig ambt en gebreukt.00-00-1559
Burchvan derCorneliswegens dergelijke zaken (ontrouw in zijne bediening)afgezet met de kosten.00-00-1544
MarieCorneliswegens ontrouw en mesusen in officioafgezet, als deurwaarder en notaris en inhabil verklaard tot eenig ambt. etc.00-00-1568
Maertensz.Davidwegens ontrouw en mesusen in officioafgezet, als deurwaarder en notaris en inhabil verklaard tot eenig ambt. etc.00-00-1568
MolenaerCornelisz.Adriaenwegens het maken van valsche brievenafgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt en gebannen binnen de Noorder Koggen en in de kosten.00-00-1567
DorpvanJanwegens allerlei insolentien en mesusen in officioafgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt en gecondemneerd tot boetedoening.00-00-1547
ClaeszoonPhilipswegens mesusen in officioafgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt en in eene boete verwezen.00-00-1540
ThackebortArentsJanwegens ontrouw in zijn ambtafgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt, gebannen uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht en gebreukt.00-00-1546
NachtegallJansz.Franswegens ontrouw in officioafgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt, te pronk gesteld, gebannen, met confiscatie.00-00-1559
Willemsz.Willemwegens ontrouw en andere mesusen in officioafgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt, veroordeeld tot restitutie der onregtmatig ontvangen gelden, gebreukt en gebannen.00-00-1559
SandelijkJacobwegens ontrouw en andere mesusen in officioafgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt, veroordeeld tot restitutie en gebreukt.00-00-1559
Willemsz.Corneliswegens allerlei knevelarijen, geweldadigheden en mesusenafgezet, inhabil verklaard tot eenig officie, veroordeeld tot boetedoening, gebannen en gebreukt.00-00-1540
Rotterdamals gevoegden in een proces tegen persmeesters dier stad, beschuldigd van contrarie de placaten goederen langs de binnen vaarten vervoerd te hebben contra den Procureur Generaal, dien zijne conclusie wordt toegewezen.00-00-1547
RammelmanJanwegens vegten in duelanderhalf jaar van zijn lieutenantschap gesuspendeert.21-09-1669
HendriksLijsbethbannissement gevioleerdandermaal gebannen.31-03-1651
BroeckhausenLena Fredericawegens overspel en violeeren van banbehalven haar bannissement nog voor 2 jaaren geconfisceerd.04-08-1772
Jansz.Cornelisimpetranten van mans. van purge, tegen eene beschuldiging van lutherij en herdooperijbeide geabsolveerd.00-00-1539
VlaardingenvanClaesz.Daemimpetranten van mans. van purge, tegen eene beschuldiging van lutherij en herdooperijbeide geabsolveerd.00-00-1539
Willemsz.Jacobwegens geweld tegen den schout van Leiderdorp en anderenbij appel van den baljuw van Rijnland, voor drie jaren gebannen uit Holland en Friesland op zijn regter hand.00-00-1541
CraenboutAdriaensz.Joriswegens ontrouw in officiobij intendit afgezet, inhabil verklaard tot eenig ambt en tot restitutie.00-00-1546
previous
12...31
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: