gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Criminele Sententies

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op de Criminele Sententies download index (ZIP, 103.73 KB)
1543 results found
Search result: 1543 found
AchternaamTussenvoegselsPatroniemVoornaamMisdrijfVonnisDatum sententie
Huygensz.Huijchwegens allerlei vechterijen en geweldadigheden, impetranten van brieven van pardon, contra de Procureur Generaal.De brieven van Huygh verklaard sub- en obreptief en hij onthoofd, de brieven der overigen geintirineerd mits betalende de kosten.00-00-1541
Huygensz.Pieterwegens allerlei vechterijen en geweldadigheden, impetranten van brieven van pardon, contra de Procureur Generaal.De brieven van Huygh verklaard sub- en obreptief en hij onthoofd, de brieven der overigen geintirineerd mits betalende de kosten.00-00-1541
Huygensz.Diedolfwegens allerlei vechterijen en geweldadigheden, impetranten van brieven van pardon, contra de Procureur Generaal.De brieven van Huygh verklaard sub- en obreptief en hij onthoofd, de brieven der overigen geintirineerd mits betalende de kosten.00-00-1541
Baeyensz.BayenContra den Procureur Generaal wegens onwettig inhouden van landen hem bij sententie ontwezen en gewelddadig verzet tegen de justitiegecondemneerd tot boetedoening en gebannen voor drie jaren uit den lande van Altena.00-00-1541
Baretsz.Adriaan Pieterwegens herdooperijbij intendit gebannen.00-00-1541
Danielsz.Laurenswegens vele gewelddadigheden en diefstalgebannen.00-00-1541
Willemsz.Andrieswegens poging om eene jonge dochter te verkrachten, na haar gekwetst te hebben met vele gewelddadigheden en verzet tegen de justitiebij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1541
SymonsHeinriewegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1541
Pietersz.Simonwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1541
Jansz.Janwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1541
Wittesz.Leynwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1541
Doensz.Barentwegens moordbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1541
Willemsz.Jacobwegens geweld tegen den schout van Leiderdorp en anderenbij appel van den baljuw van Rijnland, voor drie jaren gebannen uit Holland en Friesland op zijn regter hand.00-00-1541
Symonsz.Dirckwegens violatie van ban en geldafpersing door geweldgebannen op zijn lijf drie jaar lang.00-00-1541
Sijvertsz.Willemwegens knevelarij en mesusen in officiobij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1542
GijbrechtsLambrechtwegens het lezen en bezitten van Luthersche boekengebannen00-00-1542
Jansz.Vrieswegens het tegen den wil des eigenaars voortzetten van eene pacht van landveroordeeld tot eene geldboete.00-00-1542
Hermansz.Gerritwegens moordbij intendit gebannen, en 60 lb. uit zijn goed verbeurd, volgens de privilegien van Enkhuizen, waarvoor burgemeesteren zich in het proces voegen.00-00-1542
Adriaensz.Gerritwegens violatie van ban, landlooperij, geweld en doodslagonthoofd met confiscatie.00-00-1542
Jansz.Joostwegens manslagonthoofd met confiscatie.00-00-1542
Gerijts.Michelwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1542
Symonsdr.Maritgenwegens herdooperij en het valsch beschuldigen van een aantal aanzienlijke personen van ketterij en herdooperijop hare confessie, de tong afgesneden en levend verbrand.00-00-1542
PouwelsJacobwegens geweld, diefstal, huisbraak, kerkroof en moordmet den bast om den hals onthoofd, het hoofd op een staak, het ligchaam op een rad en daarboven een galg met een kelk daarop, met confiscatie.00-00-1542
Reyersz.Adriaenwegens het verspreiden van verboden boekenna vroeger reeds des wegene veroordeeld te zijn, onthoofd met confiscatie.00-00-1542
Claesz.Dircwegens het frauderen der grafelijkheide tollen met valsche papierenbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1542
Jacobsz.Huychwegens doodslagonthoofd met confiscatie.00-00-1542
Jacobsz.Claeswegens het bedingen van geld om getuigenis ten voordeele van iemand in een proces te gevenop het schavot ten toon gesteld met een bord.00-00-1542
GijsbrechtsJanwegens het medegaan op de gewapende schepen der herdoopers en volharding in de Ketterijbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1542
Pouwelsz.Pieterwegens ontrouwe administratie, knevelarij, geweld en suspicie van Lutherijontzet en inhabil verklaard tot eenig ambt, en gebreukt.00-00-1542
Pietersz.Janwegens vechterij en manslagbij intendit gebannen met confiscatie.00-00-1543
GerritsonReyerwegens poging om zich met geweld het personaatschap van Gooiland en de kerk van Naarden toeteëigenen dat den Keizer als collator toekwambij intendit tot eene geldboete verwezen.00-00-1543
Gerijtsz.Gijsbrechtwegens verstandhouding met de Gelderschen en ontrouwe handelingengegeesseld met ban en confiscatie.00-00-1543
Jansz.Jacobwegens manslagonthoofd met confiscatie.00-00-1543
Maertensz.Gijsbrechtwegens landlooperij en violatie van banop nieuw gebannen.00-00-1543
Arentsz.Barentwegens landlooperijgegeesseld en gesplitneusd.00-00-1543
Thomsz.Frans Janwegens bedelarijgeinterdiceerd dit verder te doen.00-00-1543
Menconcxsz.Geertwegens bedelarijgegeesseld en gesplitneusd met ban.00-00-1543
DamelsPouwelsschuldig aan manslag en vele insolentien, roof en geweldonthoofd, het hoofd op een staak en het ligchaam op een rad, met confiscatie.00-00-1543
LuijtgensJanwegens landlooperij gewapender handgehangen met confiscatie.00-00-1544
Auwelsz.Bartholomeuswegens het teeren op de kloosters te Egmond en eldersgebannen.00-00-1544
Cornelisz.Hubrechtwegens schaking en verkrachting eener maagd tijdens de hoogmis te Bodegravenonthoofd met confiscatie.00-00-1544
FluexsJan Jacobsals hebbende met andere soldaten gewelddadig op de kloostere en de boeren geteerdgehangen met confiscatie.00-00-1544
Pietersdr.Marijewegens het met geleider lage mishandelen eener andere vrouwgegeesseld met ban.00-00-1544
ReyersVincentwegens vele diefstallen en geweldenarijen bij en tegen zijne ouders gepleegdgegeesseld eene hand af en gebannen.00-00-1544
Ghijsbrechtsz.Lenaertwegens landlooperijgegeesseld en gesplitsneusd.00-00-1544
Wermboutsz.Janwegens omgang met Batenburgsche ketters, herdoopers en kerkschendersonthoofd met confiscatie.00-00-1544
Pietersz.Janwegens herdooperij, deelname aan het verbond van David Joriss., bigamie etc.onthoofd met confiscatie.00-00-1544
Egensz.Nanninckwegens mishandeling van eenige vrouwengebannen uit den Haag met geldboete.00-00-1544
Damelsz.Willemwegens vele gewelddadighedengebannen met confiscatie.00-00-1544
00-00-1544
123...31
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: