gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Memorialen

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op de Memorialen download index (ZIP, 372.99 KB)
10464 results found
Search result: 10464 found
RechtspersoonRechtspersoon toevoegingOnderwerp
ZwietenArent vandag aan hem tegen Willem Schulpe, S.C. 1451
ZwietenArent vanprocuratie van hem tegen Willem Schulpe, S.C. 1451
ZwietenArent vandag aan hem tegen Willem Schulpe, S.C. 1451
ZwietenArent vandag aan hem tegen Willem Schulpe, S.C. 1451
ZwietenArent vansententie in deze zaak betr. leenland, S.C. 1451
ZwietenArent vancommissie tot enquete in deze zaak, 1452
ZwietenArent vandag aan hem tegen de kosten van Willem Schulpe, 1452
ZwietenArent vanprocuratie van de rentmeester van de Abdis van Reijnsburch tegen hem, 1453
ZwietenArent vanprocuratie van genoemde rentmeester tegen hem, S.C. 1458
ZwietenArent vanprocuratie van hem, 1453
ZwietenArent vandag aan hem tegen de bastaard van Wassenaar, 1455
ZwietenArent vanbevel dat hij zal dupliceren tegen de bastaard van Wassenaar, 1455
ZwietenArent vanbevel dat hij zal dupliceren tegen de bastaard van Wassenaar, S.C. 1455
ZwietenArent vanprocuratie van hem, 1457
ZwietenArent vanuitstel van de zaak van hem en Jonker van Heukelom, 1458
ZwietenArent vanbevel dat Jonker van Heukelom tegen hem zal antwoorden, 1458
ZwietenArent vandag aan hem tegen de proc.-generaal, S.C. 1458
ZwietenArent vanprocuratie van Arent van Zwieten tegen de proc.-generaal, S.C. 14?
ZwietenArent vanprocuratie van Arent van Zwiete tegen de proc.-generaal, S.C. 1460
ZwietenArent vandag aan hem tegen de proc.-gene raal, S.C. 1460
ZwietenBoudijn vancondemnatie van hem tegen Machtelt, Henrick Harmansdr., betr. voldoening van eenschuld, 1447
ZwietenBoudijn vanborgtocht van hem t.b.v. het klooster van Conincxvelt, waarvoor de rentmeester van Noordhol land de goederen had gearresteerd, en belofte van de priore van het klooster om voor de Raa te compareren, 1451
ZwietenDirck van Heer van Zoetermeerdag aan Dirck Claasz. van Zoete meer tegen hem, 1449
ZwietenDirck van Heer van Zoetermeerbevel aan Dirck Claasz. van Zoetermeer om tegen hem te dupliceren over het huwelijksgoed, dat laatstgenoemde in leen houdt, 14?
ZwietenDirck van Heer van Zoetermeeruitspraak in de zaak tussen hem en Dirck Claasz., betr. het delven van turf zonder te turfmate te betalen, S.C. 1450
ZwietenDirck vanresolutie betr. de toelage aan Gerrit Potter van der Loo en aan hem, als gecommitteerden haar Bremen in het different met Pruissen, 1448
ZwietenDirck vanprocuratie van jkvr. Zweder van Buezichem tegen hem en zijn vrouw, 1450
ZwietenDirck Boudijnsz. vanbelofte van Claas Henricksz. van Egmond om zich te Den Haag weer in arrest te begeven tegen hem, 1448
ZwietenDirck Boudijnsz. van Raadsheerconsignatie van een bedrag onder hem, 1448
ZwietenDirck Boudijnsz. van c.s.beschikking in de zaak tussen hem en Jacob de Bloote, baljuw etc. van Delfland, over het weghalen van koeien, 1452
ZwietenDirck Boudijnsz. vanorder aan hem om aan de huisvrouw van Claas van Waarder (onder cautie van jkvr. van Rijswijk) over te geven de gesequestreerde gelden uit de goederen van genoemde van Waarder, 1455
ZwietenDirck Boudijnsz. van secretarisdag aan hem tegen de Heer van Lalaingh, S.C. 1454
ZwietenDirck Boudijnsz. van secretarisrenunciatie van de Heer van Lalaingh van de actie tegen genoemde de van Zwieten, 1460
ZwietenDirck Boudijnsz. van secretariscommissie op twee Raden om getuigen te goren in deze zaak, 1462
ZwietenDirck Boudijnsz. van secretarisdag aan de Heer van Lalaing tege hem, 1462
ZwietenDirck Boudijnsz. van secretarisconsent aan de Heer van Lalaingh in de zaak tegen Dirck van Swieten, 1462
ZwietenDirck Boudijnsz. van secretarisrenunciatie van verdere productie van partijen, 1462
ZwietenDirck vandag aan die van Leiden tegen hem 1458
ZwietenDirck Boudijnsz. vanbelofte van Gillis Boudijnsz. van Geervliet, die door hem was gearresteerd, om weer te compareren, S.C. 1458
ZwietenDirck vanbelofte van Lievin Pietersz. om hem te voldoen, 1460
ZwietenMr. Dirck vancommissie op de Raden Mr. Anthonis Michielsz. en hem tot het on vangen van de civiele breuken en boeten, 1460
ZwietenDirck vanbelofte van Wouter van Matenesse om hem te voldoen, S.C. 1460
ZwietenDirck vanarrest van hem onder de rentmeester van Holland op de gelden van Thijman van Delft, 1461
ZwietenFrederik vanontzegging aan Machtelt, dochter van Henrick Harmansz., van haar vordering tegen hem betr. het kasteleinschap etc. van Woerden, 1449
ZwietenHugo van schout van Hoorntoewijzing aan Jacob Pot van zijn eis tegen hem, 1449
ZwietenHuge vanprocuratie van Pieter Dircxz., schout van Spanbroek, tegen hem, S.C. 1450
ZwietenHuge vanborgtocht van de Heer van Lalaingh tegen hem, 1454
ZwietenHuge vandag aan de Heer van Lalaingh tegen hem, 1454
ZwietenHuge vandag aan de Heer van Lalaingh tegen hem, 1454
ZwietenHuge vanprocuratie van hem tegen de Heer van Lalaingh, 1454
previous
12...210
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: