gahetNA in the National Archives

Staten van Holland: Octrooien

Search

Search fields
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
744 results found
Search result: 744 found
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AmsterdamBedyken van de Diemermeer, eertyds de Watergraafs meer (zie Diemen) Nader octroy op het bedyken van de Diemermeer Verlenging van het octroy - planten van boomen by de watermolens1640-03-00
AmsterdamHet verhoogen van het bruggeld te Ouderkerk ten behoeve van den Amstel en den Amsteldyk Het maken van een zandpad langs de vaart van Ouderkerk tot Breukelen en een weg tegenover den Voetangel tot Abwoude Het maken van een bekwame toegang en wandelweg naar de Diemermeer1623-03-00
AmsterdamAankoop van gronden tot uitbreiding der stad1615-12-00
AmsterdamBetreffende het aanstellen van schepenen1650-12-00
AmsterdamAuthorisatie nopens het beleggen van weeskinderen penningen Keur tegen het doen van transporten door faillerende lieden1644-09-00
AmsterdamVerbetering op de wip- of ophaalbruggenDavid Jacobsz. de Wildt1616-04-00
AmsterdamInventie van en walvischbeen te kunnen drukkenHerman Dommen1641-07-00
AmsterdamNieuwe inventie tot het breken van ys op de rivieren, enz.Abraham Spyck1646-07-00
AmsterdamDe wercken van Ovidius Nato door Valent en Bensezade etc. met de annot. van Ludolph Smith, Med. dr.Pieter Mortier1695-12-00
AmsterdamDe Hebreeuwsche boeken Tephila col Hasana etc.Ansel Sooget1696-02-00
AmsterdamDe Hebreeuwsche boeken Tephila col Hasana etc.Antony Salomon1696-02-00
Amsterdam’t Groot naemboeck behelsende de historie der voorname mannen en vrouwen enz.Pieter van der Slaart1696-04-00
AmsterdamDe Engelsch en Fransche AlmanackenJacobus Lindenberg1696-07-00
AmsterdamJ. Cats Ouderdom, Buytenleven en Hofgedachten en Tachtig Jarig leven en Bedenkingen op Sorgvliet (copy regt aangekocht)Abigail May, wed. Steven Swart1696-10-00
AmsterdamVerscheyde zoo vocale als instrumentale muzyckstucken nevens eenige tractaten dienende tot de instructie van die muzyckHendrick Anders1696-12-00
AmsterdamOprigten van een kunstgenootschap voor de beoefening van de Nederduytsche tael en poezy onder de zinspreuk: Nel Volentibus Arduum. Oprigten van een kunstgenootschap voor de beoefening van de Nederduytsche tael en poezy onder de zinspreuk: In Magnus Voluise Sat Est1677-03-00
AmsterdamInventie van een watermolen met twee schepraderen die door een paard kunnen worden gedreven enz.Jacobus van Daalen1711-09-00
AmsterdamMachine om door hulp van wind, ros of handmolen te zagen allerhande groot en klein Italiaansche marmer blokken, Bentheimer steen enz.Casparis Swertner1718-09-00
AmsterdamNieuwe geinventeerde water machine of waterbuysmolenDaniel Gabriel Fahrenheit1736-08-00
AmsterdamNeuw geinventeerde waterbuysmolen (met twee teekeningen)Cornelis van Vuuren1736-10-00
AmsterdamInventie van verbetering van de compassen tot het tegengaan van het slingeren by stormweer en hol waterRobbert Ghutrie1706-12-00
AmsterdamVerlenging octroy 1683 op het drukken van Comptoor Almanakken in verschillende formaatGilles Joosten Zaagman1697-07-00
AmsterdamVerlenging octroy 1683 verleend aan Hendrick Doncker op het drukken van ’t Vergulde Licht der Zeevaert enz.Johannes van Keulen1697-03-00
AmsterdamLe Théatre Italien oú le request des toutes les comedies et scenes françoisses qui ont été joué sur le théatre Italien etc.Adrian Bracknian1697-10-00
AmsterdamHerdrukken van de werken van Mr Simon van Leeuwen in syn leven Substit. Griff. van den Hoogen Raad van Holl. en WestfrieslandHendrik Boom1697-10-00
AmsterdamIhoedra fabula cum notis etc. Index Philologieus in omnia Verbu Phoidri etc.Hendrik Wetstein1697-11-00
AmsterdamVerlenging octroy 1682 op het uitgeven der reeds door hem vervaardigde of nog te vervaardigen kaarten en prentenNicolaes Visscher1697-11-00
AmsterdamDe Coophandel van Amsterdam naar alle gewesten der wereld door:, Le Moine de L’Espuid en vermeerderd door J.S. LonghAndries van Damme1715-02-00
AmsterdamGenerale Gouden Balans ofte goudtswaarde in tafelen, aenwysende eene naukeurige uitrekening en gelde van alle soorten van bruto goudJohannes Grill1715-07-00
AmsterdamVerlenging octroy of de uitgegeven Luthersche Bybel met platen enz.Jacob Lindenberg1715-07-00
AmsterdamHerdruk van Le Grand Dictionaire Histor. du Mr. Louis Morery oú Le melange curieux de l’Histoire Sacrée etc. avec supplement à part aux anciennes editions fol.Pierre Brunel1715-08-00
AmsterdamHerdruk van Le Grand Dictionaire Histor. du Mr. Louis Morery oú Le melange curieux de l’Histoire Sacrée etc. avec supplement à part aux anciennes editions fol.Pierre du Coup1715-08-00
AmsterdamVan de wed. van Gerard Schagen door aankoop eigenaresse geworden van alle de werken van Willem Sluyter als in den textHendrina Blaau, wed. G. de Groot1716-02-00
AmsterdamHet regt gebruik der Wereld Beschouwing door Bernard Nieuwentyd met platenJohannes Pauli1716-09-00
AmsterdamVan Susanna Pelt, wed. Hendrick Scholte het regt gekocht op Les Oeuvres de N. Boileau Despréaux avec les Déchrirsissements HistoriqueDavid Mortier1716-11-00
AmsterdamL’Histoire de Don Quixote de la mancha, Les Oeuvres de Scarron et Caractères de ThiophrosteR. Wetstein1717-02-00
AmsterdamHen Evangelie Johannes door Hiro Sibertma, Predikant AmsterdamDe erven Paulus Matthysz.1717-04-00
AmsterdamNuwe Schatkamer ofte Konst der Stuurlieden in’t Licht gegeven door Claas de VriesSara Zurigtert, de wed. van Joh. Loots1727-04-00
AmsterdamHet vergulde Licht der Zeevaart of Konst der Stuurlieden enz. door Nicolaes Hendriksz. Gietermaker enz. door Frans van der Huyps en Dirk Rembrantsz. van NieropLudowina Pronst, de wed. van Gerard van Keulen,1727-08-00
AmsterdamAlle de nagelatene Toneel en mengel poezy van wylen Catharina Les CailleDe erfgen. van Jacob Les Caille1727-11-00
AmsterdamDe Legplaetsen en Ryswyzers van alle de beurtschepen en -jachten enz. die van de stad Amsterdam afvaren, mitsgaders het regt en figuren van een Comptoir Alen. by Gill. Joosten, Zaagman Guns.De kind. en erfgen. van Agnes ter Hel, wed. Cornelis Stichters1728-03-00
AmsterdamLe Dictionaire Oeconomique contenant divers moyens d’augmenter son bien etc. par Manoel Chomil, Prêtre Curé de la Paroisse St. Vincent de Lyon etc.Johannes Covens1728-04-00
AmsterdamContinuatie octroy tot het drucken en uytgeven der wercken die ten dienste van het Toneel reeds zyn of zullen gedruckt wordenRegenten van het Wees- en Oude Mannen Huys1728-05-00
AmsterdamHet werken van Pieter Mortier, spraakmeesterHendrik Van Gyl1728-07-00
AmsterdamNaamregister van de leden van het Ed. Mog. Coll. van de Admiral. Bewindhebbers der Oost- en West Indische Compe. en Naamregister der Hooge Indische Reg. Batavia in Suriname. Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentatien enz.Gerrit Bos1728-08-00
AmsterdamDe Platen tot Laurentius Heyster’s Chirurgie in het Latyn en NederduytschHendr. Van Waesberge1728-09-00
AmsterdamHedendaagsche historie of de Figuurstaal van alle volkeren in ’t Eng. SalmonIsaak Tirion1728-09-00
AmsterdamDie Nederlandsche maandelyksche Postryder medebrengende de berigten van de voornaamste etc. en gedenkwaardigste staat en oorlogs zaaken enz.Aleda Graining, wed. Nicolaas ten Hoorn1728-12-00
AmsterdamNieuw fatsoen van molens waarmede men door de wind zonder paarden of met paarden, zonder wind een groote quantiteit van water 8 à 9 voeten hoog uitwerpen en malen kanThobias Pietersz.1648-07-00
AmsterdamNieuwe inventie van verscheide kleinen posteleinwerk bestaande in kannetjes, flessen, als andersNathaniel Evens1650-03-00
previous
12...15
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: