gahetNA in the National Archives

Staten van Holland: Octrooien

Search

Search fields
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
103 results found
Search result: 103 found
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
AblasserwaardReglement op het doen der executien in de respective dorpen van den:1752-08-00
Alblas (zie Dyken enz.)Ordonnantie op het heffen van straetgeld op den binnenweg van Papendrecht in:1683-03-00
AlblasserwaardKeur betreffende de schouw over het zandpad op de kade of binnenkant van de hooge dyken Keur betreffende de schouw over het zandpad op het rooten van de hennep en de vlieten of slooten1646-09-00
AlkmaarApprobatie van eenige artikelen in de ordonnantie voor het weeshuis1646-03-00
AlkmaarProvisionele ordre en reglement op het beschutten van de beesten en het betalen van de tollen en gabellen op het trek- of zandpad gaande van de Zype tot aan:1705-04-00
AmeideOrdonnantie en reglement op de brandspuit1805-08-00
AmsterdamAuthorisatie nopens het beleggen van weeskinderen penningen Keur tegen het doen van transporten door faillerende lieden1644-09-00
AmsterdamOrdonnantie op den tol voor die de vaart of het zandpad gebruiken en den tol passeren tusschen Weesp en:1704-06-00
AssendelftKeur en ordonnantie op de Weeskamer van:1649-12-00
BabilonienbroekReglement tot redres van de menichvuldige abuysen en inordentelyckheden enz. in het dorp:1677-04-00
Bergen in Ken:Keur en ordonnantie op de Weeskamer van:1647-07-00
BeverwykKeur betreffende de desolate boedels1644-03-00
BeverwykKeur ende ordonnantie dat geene gereedschappen ofte instrumenten waermede iemant syn broot wint voor eenige schulden kunnen gexecuteert worden enz.1678-05-00
BleiswykBevestiging van de Keur en Ordonnantie op het inkomen van buyten de gemeente sonder behoorlycke attestatie van haere laetste residentieplaetse enz.1691-06-00
BloemendaalBetreffende de brandschouwery1805-06-00
Bloemendaal en Zuid WaddincxveenZie Dyken enz.1750-04-00
BrielleWeeskeuren tot:1644-09-00
Broek op LangendykKeur betreffende het visschen1687-02-00
Buitenvelderse PolderHet maken van keuren voor den:1634-05-00
CoedykKeur op de grondspetinghe van alle de keur sloten en een op het afbreken van huizen1700-03-00
CrimpenerwaardReglement op het doen der executien tot het invorderen van de verpondingen enz. in de Landen van den:1753-11-00
Crommenie en CrommeniedykKeur op het broodbakken1648-12-00
DelftApprobatie van de keur en ordonnantie op ’t houden van preferentien van de onroerende goederen1634-01-00
DordrechtZie Bedykingen1749-01-00
DrechterlandKeure gemaeckt op de Drechterlantse dycke by dyckgraef, heemraden en waertschappen1698-03-00
DrongelenReglement waarin een ieder zich zal hebben te gedragen ten opzicht in het bestier der dorpslasten1736-08-00
EdamBetreffende de keuren voor de grachten, watertochten, bruggen enz. Ordonnantie nopende het Huis van Leeninge binnen der stede1637-10-00
en AmsterdamGerenouvelleerde ordonnantie waarna de gabellen aan ieder der respective tolhekken zullen moeten worden betaald Zie ook 1716 April1742-02-00
EnkhuizenOrdonnantie voor commissarissen van kleine zaken1646-11-00
EsselykerwoudeReglement op het bedyken van: (zie Bedykingen)1736-01-00
GorinchemOrdonnantie van de Weeskamer der stad Gorinchem en Lande van Arkel1711-11-00
GrootebroekKeur rakende het houden van einden en woorden1681-03-00
HaarlemKeur ofte Ordonnantie op het accoord met de crediteuren1701-06-00
Haarlem en AmsterdamOrdonnantie waarna de gabellen aan ieder der respective tolhekken zullen moeten worden betaald1631-04-00
HaestrechtOrdonnantie der brandtschouwerye etc. binnen: 31 Jan. 1697 Orde en reglement op’t gebruik van de slangbrandspuiten binnen: 23 Augustus 1709 (beide gedrukt te Gouda) Reglement omtrent ’t versorgen en onderhoud voor zieke en oude ambachts knegts binnen:1718-04-00
HarencarspelKeur en Ordonnantie op het visschen1678-11-00
HedighuizenNieuwe Loot-cedul van de wateringen en reglement op’t keuren en beschreven van alle togt en banslooten Reglement en ordonnantie op de dyckage, sluysen en watergangen van de Ruyten polder gelegen onder Engelen, Vlymen en:1715-04-00
Heer HuigenwaardHet maken van keuren als zy ten dienste van dien waard zullen vermeenen nodig te zyn1646-09-00
Hem en VenhuizenKeur op de slooten en vaarten in hunne gemeenten1649-02-00
HilversumOrdonnantie op het stallen of zetten van de byen en het scheppen van de zwermen1639-08-00
HilversumReglement en ordonnantie gemaakt by Buurbm: schepen en raden (13 January 1664) tot vermindering van onnoodige kosten ten laste vant gemeen1737-06-00
Hoogwoud en OpmeerKeur betreffende de tol der de Lagenhoek1806-07-00
HoornKeur tot bemiddeling van alle kleine zaken Daar in eenige verandering te brengen1636-02-00
JaarsveldReglement rakende de bedieninge van de officianten van de polders onder:1714-09-00
KoudekerkKeur en Ordonnantie op de brandschouw1805-11-00
LeidenKeuren en ordonnantie betreffende defaillerende personen1650-09-00
Leymuyden en VriesecoopZie Bedykingen1741-02-00
LiederdorpOrdonnantie voor de Weeskamer1622-05-00
LoenenKeur tot voorkoming van deurryen, beddaryen enz.1725-09-00
MaaslandOrdonnantie en reglement van de burgerwacht binnen de dorpe van:1711-04-00
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: