gahetNA in the National Archives

Staten van Holland: Octrooien

Search

Search fields
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
277 results found
Search result: 277 found
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
RotterdamHet kooken van lym van walvisch-staartenPieter de Jager1702-08-00
RotterdamTwee bezondere machines tot het ophalen uit den grond onder water van allerley soorten van slyk, kley, sand enz.Edward Keizer Semeins1707-12-00
RotterdamVerbeterde watermolens (zie Octroy 1707)Eduard Keizer Semeins1709-05-00
RotterdamBetreffende de ouwe machine door S.A. te R. naar de uitvinding van Janus Watt opgerigt tot het uitmalen van water om een nieuwe opterigten en daar in aantebrengen die verbeteringen die er in Engeland aangebracht zynSteven Hogendyk1786-01-00
Rotterdam (get.)Verlenging octroy 1684 (Hemel-, Aard en Werelt Spiegel enz. Verbeterde AlmanachAndreas van Lugtenburg1699-03-00
SantpoortNieuwe machine tot het karnen van boterCornelis Dashorst Cornz.1757-12-00
SparendamInventie op het booren van houten pompen, uit de hand met de wind of paardCornelis Jansz.1643-10-00
SparendamNieuw uytgevonden backers buylmolenCornelis Jansz. Pomp1657-04-00
StryenHet oprichten van een pelmolen of pelmachine tot het pellen van gerst en gierstTheunis Steenbergen1804-12-00
UitgeestVerbetering en het opbrengen van het water door de watermolensGarbrand Meeusz. Vant Padt1625-03-00
UtrechtWerktuig tot wegneming der ondieptens in rivierenValentyn Victor Koningsberger1785-07-00
VollenhovenNieuwe inventie of wetenschap om daermede alle plaetsen en landen te cunnen conserveren van en breuck van waterenFrançois Rivière1663-03-00
VoorburgInventie van een binnen scheprad watermolen enz.Heyndrick Faeseman1685-09-00
WarmondInstrument om de lakenpers te sluiten met een paard zonder dat het van den boom behoeft losgemaakt te wordenCornelis Dircksz. Zeeman
WarmontInventie van een nieuwe clandermolenCornelis Dircksz. Zeeman1640-08-00
WassenaerVerbetering aan watermolensFerdinand Obdam1755-05-00
WerkendamUitvinding van zekere machine om het water uit de lage landen op te bringen enz. de verhandeling met kaartje hierby annexJacob Groenewegen
WeselInstrument om in brandnoot te gebruiken, kunnende het water met kleine moeyte en weinig volk zeer hoog opbrengen, en ook worden gestelt dat men het water tot een deur, venster en andere engten inspuiten kanChristiaen Coningh1648-07-00
ZaandamVerlenging van het octroy 1727Claas Cornelisz. Corff en and.1742-03-00
Zaandam en de KoogteNieuwe geinventeerde gegoten ysere en rond gedrayde klapmutsen of loogen potten tot voorkoming van het heet lopen der assen, brand van de molens enz.Cornelis Korff1727-05-00
Zaandam en de KoogteNieuwe geinventeerde gegoten ysere en rond gedrayde klapmutsen of loogen potten tot voorkoming van het heet lopen der assen, brand van de molens enz.Louwan Barghoorn1727-05-00
ZuylichemInventie van nieuwe constructie van horologien bequaem om in den sack te worden gedragenChristiaen Huygens1675-09-00
’s GravenhageNieuwe stempel voor t Cleyn ZegelGideon d’ Assigny1624-08-00
’s GravenhageHet maken van een roer waaruit dertig schoten kunnen worden gedaan zonder te herladen enz.Hendrick Baertmans1641-12-00
’s GravenhageNieuwe inventie van een kaerenmolen door een rad gaende gehouden en omgedreven door een hond enz. dat rad oock tot andere diensten kunnende gebruyckt wordenChristiaen van Cruysberg1676-08-00
’s GravenhageHet meacken van Marseillaense seep op de Spaense maniereJean Girard1683-04-00
’s HageVerbetering aan watermolensAdrianus Van Marle1755-05-00
1...56
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: