gahetNA in the National Archives

Staten van Holland: Octrooien

Search

Search fields
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
254 results found
Search result: 254 found
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Algemeene Kerckelycke en Wereldlycke geschiedenis des bekenden Aardkloots enz. te drukken by de Gebr. G. en R. WetsteinAnna Hermanna Schuyl, wed. van den Advoc. Geerloff Suykers1721-06-00
Het uitgeven zyner dichtwerkenHubert Kornelisz. Poot (get.)1722-03-00
Korte schets van vuur geven volgens de hedendaagsche manier met pletons, met de daartoe dienende figuren door Johan DibbetzPaulus Schiltus1729-02-00
De Historie van het lyden en sterven onzes Zal. J.C. verklaerd enz. door Joh. Velten, Luth. Predikant AmsterdamIda Velten, wed. Casp. Bouman (get.)1741-12-00
AlkmaarNaamregister der leeden, steeden en regeering derselve der Ed. Gr. Mog. H.H. Staten van Hollant en WestvrieslantJan Van Beyeren1722-10-00
AlkmaarVan de erven van Jan van Beyeren het copy regt tekocht op het Naamregister der leeden, steeden en regering derselve der Ed. Gr. Mog. A. van Holl. en WestfrieslandJacob Maagh1750-03-00
AmsterdamNuwe Schatkamer ofte Konst der Stuurlieden in’t Licht gegeven door Claas de VriesSara Zurigtert, de wed. van Joh. Loots1727-04-00
AmsterdamHet vergulde Licht der Zeevaart of Konst der Stuurlieden enz. door Nicolaes Hendriksz. Gietermaker enz. door Frans van der Huyps en Dirk Rembrantsz. van NieropLudowina Pronst, de wed. van Gerard van Keulen,1727-08-00
AmsterdamAlle de nagelatene Toneel en mengel poezy van wylen Catharina Les CailleDe erfgen. van Jacob Les Caille1727-11-00
AmsterdamDe Legplaetsen en Ryswyzers van alle de beurtschepen en -jachten enz. die van de stad Amsterdam afvaren, mitsgaders het regt en figuren van een Comptoir Alen. by Gill. Joosten, Zaagman Guns.De kind. en erfgen. van Agnes ter Hel, wed. Cornelis Stichters1728-03-00
AmsterdamLe Dictionaire Oeconomique contenant divers moyens d’augmenter son bien etc. par Manoel Chomil, Prêtre Curé de la Paroisse St. Vincent de Lyon etc.Johannes Covens1728-04-00
AmsterdamContinuatie octroy tot het drucken en uytgeven der wercken die ten dienste van het Toneel reeds zyn of zullen gedruckt wordenRegenten van het Wees- en Oude Mannen Huys1728-05-00
AmsterdamHet werken van Pieter Mortier, spraakmeesterHendrik Van Gyl1728-07-00
AmsterdamNaamregister van de leden van het Ed. Mog. Coll. van de Admiral. Bewindhebbers der Oost- en West Indische Compe. en Naamregister der Hooge Indische Reg. Batavia in Suriname. Beknopte Genealogie der Voornaamste Potentatien enz.Gerrit Bos1728-08-00
AmsterdamDe Platen tot Laurentius Heyster’s Chirurgie in het Latyn en NederduytschHendr. Van Waesberge1728-09-00
AmsterdamHedendaagsche historie of de Figuurstaal van alle volkeren in ’t Eng. SalmonIsaak Tirion1728-09-00
AmsterdamDie Nederlandsche maandelyksche Postryder medebrengende de berigten van de voornaamste etc. en gedenkwaardigste staat en oorlogs zaaken enz.Aleda Graining, wed. Nicolaas ten Hoorn1728-12-00
AmsterdamTraité du Commerce avec des augmentations de Tarif etc. par Samuel RichardWeduwee Jaques Desbordes1721-05-00
AmsterdamVan de heeren P. Mortier gekocht het copyregt op het werk de Historie der Joden, beschreven door Fl. JosephusJoannes Oosterwyk1720-06-00
AmsterdamVan de heeren R. Leers gekocht het copyregt op de werken van Minellas, Terentius, Vergilius, etc.Rudolph Wetstein1721-06-00
AmsterdamVerlenging van het octroy tot het drukken hunner werkenNel Valentibus Aduum1722-01-00
AmsterdamVerlenging octroy voor het werk Korte Schets der Goddelyke Waarheid enz.Jacobus Borstius1722-04-00
AmsterdamDe Godsdienstige Christen enz. in vyf deeltjes door N.S.V.S.Jacobus Borstius1722-10-00
AmsterdamCopyregt by erfenis van zyn overleden vader verkregen voor het werkje Verhandeling van den Vrede de Zeele enz. door Pierre Du Moulen d.j. vertaalt door H. DullaartJacobus Borstius1723-01-00
AmsterdamHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.P. Brunel1723-01-00
AmsterdamHet Groot Algemeen Woordenboek zo Histor. Geogr. als Oordeelkundig behelsende het voornaamste dat vervat is in de woordenboeken van Moréri Bayle en anderen enz.P. de Coup1723-01-00
AmsterdamLes Oeuvres de Plutarque et de Horace in ’t Frans en Latyn volgens de vertaling van Mr. D’AcierR. Wetstein1723-01-00
AmsterdamCopyregt gekocht uit den boedel van wylen Pieter Mortier copyregt (21) van de exemplaren en copierplaten van de Histore d’Angleterre, d’Eurp. et d’Irlande etc. par M. de Loorey voortyds hier voor octroy verleend aan R. Leers te Rotterdam, door zijn erven aan Michiel Bohn en door deze aan de wed. Pieter Mortier verkochtJohannes Covens1723-01-00
AmsterdamMengelwerken als treurspelen, reededigten, zinnebeelden enz.Roeland Van Leuder1723-02-00
AmsterdamVerlenging octroy voor het Memorieboek Begrafenis Cedullen enz. (zie ook 20 October 1666, 1620 November, 1693 September)Anna Van Ormond, wed. Gerrit Micker1723-03-00
AmsterdamLe Droit de la Nature et des Gens Les devoirs de l’homme et de citoyen uit het Latyn door Samuel Pufendorf vertaald door Jansz. Barbeyrac en Le droit de la Guerre et de Paix door H. Grotius vertaald door Jansz. Barbeyrac.Pieter de Coup1723-10-00
AmsterdamAlle de werken van Moliere (octroy Hendr. Wetstein 1691)Pieter Brunel1723-10-00
AmsterdamDe Wereldling en Licht en Tot een juichent Christen opgeleid enz. door Jacob ZugurmeyerJacobus Borstius1723-10-00
AmsterdamDe Godvreezende Zeeman, of de Nieuwe Christelyke Zeevaert bestiert door een schriftmatige verhandelinge enz. door Nicol. Simon Van Leeuwarden met een voorrede van H.S. Van Alphen, Predikant AmsterdamDe erven Hendrina Blaauw wed. van Gysbert de Groot1723-10-00
AmsterdamDe Verborgentheyt van ’t genadeverbont enz. door F.A. Lampe, Prof. UtrechtAntoni Schoonenburgh1723-11-00
AmsterdamHistoire des Juifs et des peuples voisens depuit la décadence des royacimes d’Israel et de Juda jusqu’a la mort de J.C. par Mr Rideaux, Doyen de NorwichHenry du Sauzet1724-03-00
AmsterdamDe Lutersche Bybel synde het O. en N. Testament enz. door Nicolaas Haas in het Hoogd. uytgegeven en nu vertaaldSam. Schoonwalt1724-09-00
AmsterdamPractizyns Dagwyser begryppende de 12/m. des jaars enz. (Octroy van zyn vader P. Rotterdam en Jacob van Rooyen 1695 Maart)Pieter Rotterdam en Zoon1725-01-00
Amsterdam12 Sonaten of musykstukken verdeelt in twee partyen, het eerste boek 6 Sonaten à Violina en Basses par l’organo. Het tweede boek 6 Sonaten ad uoi. violonelli, van een nieuwe vinding en biquaem voor alle leeft. van musyckWillem de Fisch1725-01-00
AmsterdamDe bevestigde Christen aengespoort om enz. aanhangsel op de vorige vyf deeltjes geschr. door N.S.v.L. (zie 1722 octroy)Jacobus Borstius1725-08-00
AmsterdamDictionaire Italien et Francois et F. et I. par le Sr. de Veneroni avec des nouvelles augmentationsSusanne de Caux, wed. Jaq. Desbordes1725-08-00
AmsterdamBy erfen. copyr. verkr. op de 150 Psalmen Davids door Joachim OudamKornelis Van der Sys1725-12-00
AmsterdamPharmaco pia Amstelodamensis id renovata in’t Latyn en Duyts by den Stads Dr. Van den BergInspect. Collegii Medici1725-12-00
AmsterdamCopyregt gekocht op de werken van Jacob Catz, zyn Ouderdom, Buytenleven, Hofgedachten, Doodkist enz. van Jacob Coupenburg, Boekverk. Amsterdam enz. 10 September 1722 en die te herdrukkenIsaac van der Putte1726-05-00
AmsterdamJ. van Lodenstein’s Uitspanningen (door Hendrina Blauw aan zyn moeder 1 November octr. 1716 afgestaan) om die te herdrukkenEvert Visscher, erfgen. en eenige zoon van de wed. Bar. Visscher1726-09-00
AmsterdamTablettes de tout les Ministres Publicqs des Cours Souverains de L’Europe etc.Rudolph Wetstein1727-03-00
AmsterdamDoor aankoop eigenaars geworden van het Nederd.-Fransch en Fransch-Nederd. Woordenboek van wylen Francois HalmaRudolph Wetstein1729-07-00
AmsterdamDictionarium Biglotten en Tetraglotten door Martinez en Binard aangekocht in de auctie van R. en G. WetsteinAdriaen Wor1729-06-00
AmsterdamGekocht van Mortier (David) en Adr. Moetjens en koopers geweest van de portie van L. en H. van Dole enz. de Grand Dictionaire Historique etc. de Moréri etc.P. Brunel1729-12-00
AmsterdamGekocht (1720) van Michiel Böhm de lynnpl. van de Diction. Histor. et Critique van Bayle met het privilegie verleend enz. M. Bohm en Charles Livier (1715)Pierre Brunel1729-12-00
previous
12...6
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: