gahetNA in the National Archives

Staten van Holland: Octrooien

Search

Search fields
Staten van Holland en West-Friesland: Index op de octrooien download index (ZIP, 206 KB)
278 results found
Search result: 278 found
PlaatsOctrooiBetrokkeneDatum
Verlenging octroy op de werken door Abraham de Wiquefort uitgegeven en vertaaldDaniel Strucker1697-03-00
Histoire d’Angleterre, d’Ecosse en d’Irlande etc. par Mr de Larrey met portrettenReinier Leers1697-03-00
Schriftuurlyke Klinckdichten, Helder dichten enz. Ueror:Hermanus van den Burg1715-07-00
Verlenging octroy 1678 op het drukken van het werk: Grotius de Jure Belli ac PacisJoh. Janssonius van Waesbergen1697-12-00
Zyn werken als in den textDe Blancheton de Fraysenet (get.)1700-07-00
Zie InventienGerard Valck1701-06-00
Verlenging octroy op hunne uitgegeven werkenKunstgenootschap In Magnis Volúesse set est1701-07-00
Nova Artillerie Veneta, Latyn Hoogduytsch en Italiaansch etc.Sigismundus Albergetty1703-04-00
Beschryving van ’t Hertogdom van Beyeren met curieuse copere platen en kaarten enz.Mr. Frederick Spanheim (get.)1704-08-00
Zyne werken I-XII zoo als die in den text uitvoerig worden beschrevenJ. Aymon1709-07-00
Zien InventienCesar Caze1711-08-00
Het regt gekocht van den Prof. Jan Voet op het Wick Commentarius ad Pandectus gedrukt door Joh. Verbessel, Leiden 1697Abraham de Hondt1712-07-00
Verlenging octroy 1697 op de Gravure van het Koninclyk. Huys te Ryswyk en Zorgvliet en het laten snyden van het Huys in’t Bosch met Haag Ambacht enz. benevens de plaats Westkamp op de Loosdeynse WeghAnna Westerstee, wed. van Barent Beek1717-10-00
Verlenging octroy 1705 op de Coopmans Comptoir en Schryf AlmanakGeertruyt Magnus, wed. Corn. Danckers1718-03-00
Door koop regt verkregen op L’Histoire de L’Acad. Royale des Sciences de Paris etc.Joh. Schreuder1756-09-00
AlkmaarVerlenging octroy op het Naamregister der Leden, Steden en RegeeringJan van Beyeren1736-02-00
AmsterdamVerlenging octroy 1683 op het drukken van Comptoor Almanakken in verschillende formaatGilles Joosten Zaagman1697-07-00
AmsterdamVerlenging octroy 1683 verleend aan Hendrick Doncker op het drukken van ’t Vergulde Licht der Zeevaert enz.Johannes van Keulen1697-03-00
AmsterdamLe Théatre Italien oú le request des toutes les comedies et scenes françoisses qui ont été joué sur le théatre Italien etc.Adrian Bracknian1697-10-00
AmsterdamHerdrukken van de werken van Mr Simon van Leeuwen in syn leven Substit. Griff. van den Hoogen Raad van Holl. en WestfrieslandHendrik Boom1697-10-00
AmsterdamIhoedra fabula cum notis etc. Index Philologieus in omnia Verbu Phoidri etc.Hendrik Wetstein1697-11-00
AmsterdamVerlenging octroy 1682 op het uitgeven der reeds door hem vervaardigde of nog te vervaardigen kaarten en prentenNicolaes Visscher1697-11-00
AmsterdamDe Coophandel van Amsterdam naar alle gewesten der wereld door:, Le Moine de L’Espuid en vermeerderd door J.S. LonghAndries van Damme1715-02-00
AmsterdamGenerale Gouden Balans ofte goudtswaarde in tafelen, aenwysende eene naukeurige uitrekening en gelde van alle soorten van bruto goudJohannes Grill1715-07-00
AmsterdamVerlenging octroy of de uitgegeven Luthersche Bybel met platen enz.Jacob Lindenberg1715-07-00
AmsterdamHerdruk van Le Grand Dictionaire Histor. du Mr. Louis Morery oú Le melange curieux de l’Histoire Sacrée etc. avec supplement à part aux anciennes editions fol.Pierre Brunel1715-08-00
AmsterdamHerdruk van Le Grand Dictionaire Histor. du Mr. Louis Morery oú Le melange curieux de l’Histoire Sacrée etc. avec supplement à part aux anciennes editions fol.Pierre du Coup1715-08-00
AmsterdamVan de wed. van Gerard Schagen door aankoop eigenaresse geworden van alle de werken van Willem Sluyter als in den textHendrina Blaau, wed. G. de Groot1716-02-00
AmsterdamHet regt gebruik der Wereld Beschouwing door Bernard Nieuwentyd met platenJohannes Pauli1716-09-00
AmsterdamVan Susanna Pelt, wed. Hendrick Scholte het regt gekocht op Les Oeuvres de N. Boileau Despréaux avec les Déchrirsissements HistoriqueDavid Mortier1716-11-00
AmsterdamL’Histoire de Don Quixote de la mancha, Les Oeuvres de Scarron et Caractères de ThiophrosteR. Wetstein1717-02-00
AmsterdamHen Evangelie Johannes door Hiro Sibertma, Predikant AmsterdamDe erven Paulus Matthysz.1717-04-00
AmsterdamNouvelle Methode ofte Nieuwe Spraakwyze der fransche taal; Dictionaire portatif ofte Nederduitsche en fransch woordenboek, Instruction pour la Jeunesse tezamen getiteld door Pieter Maryn, spraakmeesterPieter Schepperius1697-11-00
AmsterdamHet drukken van de Liederen van Pels, Speellen en Klughten enz. als in den textWed. en erfgenamen van Albertus Magnus1698-01-00
AmsterdamLes Lettres du Cardinal D’Ossis avec les remarques de Mr Amilot de la Houssaye Pitavy Dogmata Theologica etc.Marcus Hugueton1698-05-00
AmsterdamSancti Aurelia Augustinus Hepporen ses Epiccope Opera etc.Pieter Mortier1698-05-00
AmsterdamTractaten nopende de konst van ’t Italiaansche Boekhouden mitsgaders d’amplecbatien daarop te volgenKornelis van Gezel1698-07-00
AmsterdamDe Nieuwe Groote Zee Atlas van alle de bekende deelen des Aartsloots ofte de Afbeeldinge van de werelts zeekusten op ’t nieuws herstelt enz.Claes de Vries1698-07-00
AmsterdamDe Nieuwe Groote Zee Atlas van alle de bekende deelen des Aartsloots ofte de Afbeeldinge van de werelts zeekusten op ’t nieuws herstelt enz.Anthoni de Winter1698-07-00
AmsterdamDe Nieuwe Groote Zee Atlas van alle de bekende deelen des Aartsloots ofte de Afbeeldinge van de werelts zeekusten op ’t nieuws herstelt enz.Joannes Loots1698-07-00
AmsterdamNaukeurigh ondersoeck wie een Christen enz. door Sibersma, Predikant AmsterdamErfge. Paulus Matthysz.1698-09-00
AmsterdamAnglo-Belgica the English and Nether Dutch Academy ofte Engelsche en Nederduitsche AcademyAbigael May, wed. Steven Swart1698-10-00
AmsterdamHerdrukken van de Hebreeuwsche en andere werken waarvoor octroy is verleend aan David Fartas, zynde het regt daarop door hem gekochtMozes Mendez Cotinio1698-11-00
AmsterdamHistorie van de Republicq van Venetien door Baptiste Nani, 1e en 2e deelWed. en erfen van Albertus Magnus1699-03-00
AmsterdamTheologia Metrica ofte Godtgeleertheyt enz. (Augsb.-Belydenis)Jan Visser1699-04-00
AmsterdamVerlenging octroy 1684 tot het drukken en uitgeven van werken voor het toncee gedrukt of nog te drukkenRegenten, Burgeresschen enz. van het Oude Mannenhuis te Amsterdam1699-05-00
AmsterdamVerlenging octroy 1684 en daerby te voegen een Neuw octroy. Nieuwe gepractiseerde oeffening der Stuurlieden door Mr Lieve Willemsz. Graef. De Groote Hoornsche Stuurmanskunst door Adriaen Claesz. HellingwerffJoannes van Keulen1699-07-00
AmsterdamVerlenging octroy 1685 op de kerken van Nicolaes WitsenKinderen en erfgenamen van Casparus Commelyn1699-11-00
AmsterdamHenrici Canini etc.Rembertus Goedhals en Co.1699-11-00
AmsterdamNieuwe landkaerten en andere werken als in den textFrançois Halma1699-12-00
previous
12...6
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: