gahetNA in the National Archives

Staten van Holland: Octrooien, Octrooi: Nieuwe practique en maniere van ’t ryden met wagens enz. seer bequaem en aerdich om daer door alle soorten van personen, coopmanschappen, swaerten en lasten te vervoeren, met de helft minder kosten en met meerder faciliteyt als door alle andere wagens tot nu toe gebruyckt enz.

All results...

Octrooi Nieuwe practique en maniere van ’t ryden met wagens enz. seer bequaem en aerdich om daer door alle soorten van personen, coopmanschappen, swaerten en lasten te vervoeren, met de helft minder kosten en met meerder faciliteyt als door alle andere wagens tot nu toe gebruyckt enz.

Betrokkene Johan Mamelle

Datum 1668 Juli

Hoofdrubriek Uitvindingen

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.01.04.01, inventarisnummer: 1621

Actions

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: