gahetNA in the National Archives

Staten van Holland: Octrooien, Octrooi: Inventie van gaende werck waerdoor de molens by hem te maecken t sy opstaende wateren, afloopende rivieren uytmalende het water, hooger en meerder soude opbrengen als de hoogste schiprad watermolens enz.

All results...

Octrooi Inventie van gaende werck waerdoor de molens by hem te maecken t sy opstaende wateren, afloopende rivieren uytmalende het water, hooger en meerder soude opbrengen als de hoogste schiprad watermolens enz.

Betrokkene Jan Dircx Paeuw

Beroep Molenmaeker

Datum 1658 April

Hoofdrubriek Uitvindingen

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.01.04.01, inventarisnummer: 1612

Actions

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: