gahetNA in the National Archives

Financiën: rubrieken Registratie, Hypotheken, Kadaster en Indirecte belastingen

Search

Search fields
Ministerie van Financiën: Hoofdenlijst op de indexrubrieken van de afdelingen Registratie, Hypotheken, Kadaster, Indirecte belastingen download index (ZIP, 14.6 KB)
289 results found
Search result: 289 found
Onderwerp
Aanbestedingen, Aannemingen, Inschrijvingen, Leverantiën
Aandelen, Aandelen in maatschappijen
Aanstelling, Benoemingen, Bevorderingen, Beloningen
Absentiën, Verloven tot absentiën, Personeel, Personeel
Acten, Gerechtelijke acten
Acten, Van depôt
Administratie, Administratie en correspondentie
Administratieve, Administratieve zaken behorende tot de bemoeienissen van andere besturen
Advertentiën, Advertentiën en berichten, Aanplakbiljetten, Catalogussen
Advocaten, Rijks- en Landsadvocaten, Rijksadvocaten
Algemeen
Algemene, Algemene administratieve en comptabele maatregelen
Ambten, Ambtenaren, Algemene bepalingen, Personeel, Personeel
Ambtenaren, Bemoeienissen en bestuur van openbare ambtenaren
Arbeidscontract
Archieven, Materieel
Armenwet, Stukken voor onvermogenden
Arresten, Arresten op tractementen, Personeel
Artikelen, Openstaande artikelen, Geannuleerde artikelen, Boeking van artikelen, Overbrenging van artikelen,
Attesten, Extracten uit registers, Stamboeken, Certificaten, Akten van overlijden, Akten van overlijden van vreemdelingen
Beboeting, van ambtenaren, Personeel en Boetschuldigheid
Begraafplaatsen
Bekendheid, Acten van bekendheid
Beklemmingen
Belastingen, Documenten en materieel inzake van belastingen
Belastingen, Plaatselijke belastingen
Beleningen
België, Belgische zaken
Benoemingen, Acten van benoemingen, Aanstellingen, Admissiën, Beëdigingen, Aanstelling
Bijdragen, Aanbiedingen en vrijwillige giften
Boedels, Nalatenschappen, Erfenissen, Erfrechten, Testamenten, Scheiding
Boetschuldigheid, Boetschuldigheid van ambtenaren wegens verzuimen en overtredingen in hunne betrekking, Personeel en beboeting
Borgstelling, Per Provincie
Borgstelling, Registratie, Zuidelijke Provinciën
Borgtochten, Algemeen en borgstelling van rekenplichtigen
Brevetten
Brieven, Brieven van adeldom
Burgerlijke, Burgerlijke stand
Certificaten
Cessie, retrocessie
Collectie
Commissiën
Comptabiliteit, Algemeen en solutiën
Comptabiliteit, Begroting
Comptabiliteit, Jaarwerk en aanzuiveringsstaten
Comptabiliteit, Maandwerk
Comptabiliteit, Opbrengst van rijksgoederen en eigendommen, Ordonnancering, Credietopening, Aanvraag van fondsen, mandaten, regularisatiën
Comptabiliteit, Ordonnantiën van ontheffing vermogensbelasting
Comptabiliteit, Proceskosten, Kosten van vervolging, Comptabiliteit-Restitutiën
Comptabiliteit, Reiskosten, Verblijfkosten, andere onkosten, Restitutiën van verschillende aard
previous
12...6
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: