gahetNA in the National Archives

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken

Search

Search fields
Ministerie van Algemene Zaken: Regestenlijst van de Notulen en Vergaderstukken van het College van Secretarissen-Generaal over de periode 17 mei 1940 tot en met 16 september 1943 download index (ZIP, 114.74 KB)
43 results found
Search result: 43 found
OnderwerpTrefwoordDatum
Aan het wederopbouwwerk moet meer ruchtbaarheid worden gegeven. Echter geen propaganda-campagne voor uitbreiding van zaken en werkgelegenheid. De mogelijkheid daarvoor ontbreektWederopbouw17-06-1940
Betalingen voor wederopbouw: Instelling centrale comptabiliteit. Stichting Rotterdam 1940 ten voorbeeld voor andere getroffen gebieden (aanvulling 5/I-2)Wederopbouw - Rotterdam27-05-1940
Cementvoorraad nihilWederopbouw10-06-1941
Cementvoorraad nihilWederopbouw13-06-1941
Cementvoorziening slecht, evenals de houtpositieWederopbouw14-05-1941
Cementvoorziening. Voorraden practisch nihil tengevolge van Duitse vorderingen. Mogelijkheid van levering uit België voor wederopbouwWederopbouw03-06-1941
College van Secretarissen-Generaal zal tentoonstelling van wederopbouwplannen bezoeken. (Zie aanvulling 68/I-9 en 69/I-1)Wederopbouw25-10-1940
Critiek van Linthorst Homan op de voortgang van de wederopbouw; waardering van Duitse kantWederopbouw10-06-1940
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten zal in de wederopbouw van steden worden ingeschakeldWederopbouw17-02-1941
Discussie over voorstel Ringers in twee nota's tot indeling van de wederopbouw bij het BezoldigingsbesluitWederopbouw25-10-1940
Discussie Trip-Ringers betreffende financiering aankoop materiaal voor de wederopbouwWederopbouw06-12-1940
Eerst advies inzake wederopbouw door Commissie Van Leeuwen uit te brengen, alvorens gedetailleerd onderzoekCommissie van Leeuwen07-06-1940
Export naar Duitsland van noodzakelijke materialen ware te voorkomen. Ringers heeft met Fischböck gesproken onder meer over bruggen en verkeerswezenExport naar Duitsland10-06-1940
Gebrek aan bouwstoffen: cement, ijzer, baksteen (zie verbetering 55/II-11) bij de wederopbouwWederopbouw09-05-1941
Gebrek aan vaklieden bij wederopbouw. Aanneming buiten arbeidsbeurzen om is mogelijk; stuit echter op bezwaren. Duitse plannen t.a.v. werkloosheidWederopbouw04-04-1941
Grote moeilijkheden bij wederopbouw wegens gebrek aan vakliedenWederopbouw28-03-1941
Inschakeling Commissie van Leeuwen bij de wederopbouw. Overleg over een vereenvoudiging van de onteigeningsprocedureCommissie van Leeuwen22-05-1940
Mededeling Ringers: uitgaven voor wederopbouw tot nu toe f. 5.000.000 beneden voorlopig ramingWederopbouw25-09-1940
Mededelingen Ringers over materialen voor wederopbouwWederopbouw05-03-1941
Mededelingen Ringers over vorderingen wederopbouw boerderijenWederopbouw19-03-1941
Mededelingen Ringers over werkzaamheden en taak Commissie Van Leeuwen: schadevergoeding afhankelijk van aanvaarding onteigeningsvoorstellenCommissie van Leeuwen24-06-1940
Moeilijkheden bij wederopbouw door tekort aan hout. Vervanging van houten door betonnen palenHout09-10-1940
Moeilijkheden door eisen van grotere schadevergoeding, vooral te MiddelburgWederopbouw20-01-1941
Ongewenste vestigingen in het kader van de wederopbouw moeten voorkomen worden. Ringers kan moeilijk rekening houden met sanering bedrijfsloven door het ontbreken van wettelijke bepalingenWederopbouw12-02-1941
Programma van Spitzen voor wederopbouw van verwoeste gebiedenWederopbouw17-05-1940
Ringers deelt mede dat hem door het Gemeentebestuur van Deventer is gevraagd financiële medewerking te verlenen bij de wederopbouwplannen. Fischböck gaf als zijn mening in deze zaak te kennen, dat het hier wellicht een te grote drang naar autonomie goldWederopbouw10-06-1940
Ringers heeft 20 keten uit de defensie-linies aangevraagd. Deze komen over zes weken tot zijn beschikking. Moeilijkheden werkobjecten. Duitse bezwaren tegen afbreken defensiestellingenWederopbouw10-07-1940
Ringers heeft Fischböck gewezen op het gebrek aan materiaal: ijzer, klinkers, hout bij de wederopbouw. Seyss-Inquart heeft plannen voor wederopbouw Rotterdam te Berlijn besproken. Geen bepaalde bezwarenWederopbouw13-01-1941
Ringers heeft mededeling van Hagemann (Abt. Forst-und Holzw.): hout alleen nog voor daklozen beschikbaar, ontvangen. Goedewaagen doet mededeling van verzoek van de Nederlandse Organisatie van Kunstenaars te mogen meewerken aan de wederopbouw. Ringers heeft hierover reeds met Trip gesprokenHout 13-12-1940
Ringers over bespreking met Fischböck: niets aantrekken van inmenging in wederopbouwbeleid van allerlei kanten. O.a. Beauftragte in Zeeland hooft geen onkele bevoegdheid tot inmenging. Plannen voor wederopbouw Rotterdam zullen te zijner tijd aan Nibbe moeten worden voorgelegdBeauftragte des Reichskommissars - Zeeland05-10-1940
Ringers over moeilijkheden in de wederopbouw door salaris-eisen der architecten. Indien geen bevredigende oplossing, worden geen BNA-architecten meer ingeschakeldWederopbouw23-08-1940
Ringers over zijn reis naar Middelburg en Zeeuws-VlaanderenZeeuws-Vlaanderen29-11-1940
Ringers zal bij wederopbouw rekening houden met sanering bedrijfslevenWederopbouw10-02-1941
Ringers: moeilijkheden bij de wederopbouwplannen, maar besprekingen met de Duitsers in betrekkelijk goede verstandhouding verlopenWederopbouw01-11-1940
Ringers: moeilijkheden bij wederopbouw door tekort aan materialen door Duitse vorderingen. 10 à 15 wagons zijn thans door opbouwdienst ter beschikking gesteldVorderingen08-01-1941
Ringers: moeilijkheden bij wederopbouw door tekort aan materialen en aan transportmiddelen. Poging om van de opbouwdienst tractie ter beschikking te krijgen had geen resultaatWederopbouw03-01-1941
Vergadering neemt kennis van de wederopbouwplannen te Rotterdam. Uiteenzetting van Ringers over uitvoering en architectuur. Uiteenzetting van Ringers betreffende wederopbouw, o.a. inzake architectonisch juiste uitvoering, in Utrecht en Middelburg door plaatselijke commissiesWederopbouw - Rotterdam11-10-1940
Volgens mededeling van Fischböck moet men op een langdurige blokkade en gebrek aan voedingsstoffen rekenen, Louwes maakt plannen op zeer lange termijn. Ringers heeft persconferentie over de wederopbouw gehoudenVoedselvoorziening05-07-1940
Voorlopig rapport Commissie Van Leeuwen nog niet naar Seyss-Inquart. Bedrag van f.10.000.000 van Departement van Sociale Zaken voor leniging van oorlogsnoden zal in het kader van de wederopbouwkosten worden gebracht. Richtlijnen schadevergoeding meeten ter kennis van het publiek gebracht wordenCommissie Van Leeuwen24-06-1940
Voorstol Trip inzake wederopbouw en "Bezoldigingsbesluit". Regeling voor wederopbouw in het kader van het Bezoldigingsbesluit, zonder daarin echter te worden opgenomenWederopbouw30-10-1940
Wederopbouw boerderijen spoedig aan te pakken in verband met Duitse plannen in deze richtingWederopbouw12-09-1940
Wederopbouw en sanering kleinhandelWederopbouw24-02-1941
Wel prijsvragen voor wederopbouw Rotterdam. Ringers zal met Fischböck spreken. Cementpositie zeer slecht. Kans op verbeteringWederopbouw - Rotterdam27-05-1941
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: