gahetNA in the National Archives

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken, Onderwerp: Afspraak van Verwey met Boening: alleen arbeidscontractanten zullen worden tewerkgesteld; geen eigenlijke ambtenaren. Teneinde de ontwrichting van diverse diensten te voorkomen is een beroepsinstantie wenselijk. Frederiks maakt ernstige bezwaren tegen de bevoegdheden van de Gewestelijke Arbeidsbureaux

All results...

Onderwerp Afspraak van Verwey met Boening: alleen arbeidscontractanten zullen worden tewerkgesteld; geen eigenlijke ambtenaren. Teneinde de ontwrichting van diverse diensten te voorkomen is een beroepsinstantie wenselijk. Frederiks maakt ernstige bezwaren tegen de bevoegdheden van de Gewestelijke Arbeidsbureaux

Trefwoord
Arbeidsinzet - ambtenaren
Arbeidsbureaux, Gewestelijke

Stuk notulen

Datum 26 september 1942

Bronverwijzing Nummer toegang: 2.03.06, inventarisnummer: 62, (31e vergadering van het jaar 1942, agendapunt 1)

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: