gahetNA in the National Archives

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken, Onderwerp: Afscheid Snouck Hurgronje naar aanleiding van eventuele inzet van de marechaussee aan het Oostfront. Nieuw voorzitterschap College. Rost van Tonningen: nut of noodzaak van het College. Rost van Tonningen of Frederiks. Nadere bespreking van laatstgenoemden; evt. ook met Wimmer

All results...

Onderwerp Afscheid Snouck Hurgronje naar aanleiding van eventuele inzet van de marechaussee aan het Oostfront. Nieuw voorzitterschap College. Rost van Tonningen: nut of noodzaak van het College. Rost van Tonningen of Frederiks. Nadere bespreking van laatstgenoemden; evt. ook met Wimmer

Trefwoord
Snouck Hurgronje, jhr mr A.M.
Secretarissen-Generaal - Collegë

Stuk notulen

Datum 29 juli 1941

Bronverwijzing Nummer toegang: 2.03.06, inventarisnummer: 61, (77e vergadering van het jaar 1941, agendapunt 1)

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: