gahetNA in the National Archives

Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken, Onderwerp: Aan bepaalde bezwaren van ir Witteveen betreffende de loop van de spoorlijnen in Rotterdam, door de Rijkscommissaris gehoor gegeven

All results...

Onderwerp Aan bepaalde bezwaren van ir Witteveen betreffende de loop van de spoorlijnen in Rotterdam, door de Rijkscommissaris gehoor gegeven

Trefwoord Wederopbouw - Rotterdam

Stuk notulen

Datum 28 maartt 1941

Bronverwijzing Nummer toegang: 2.03.06, inventarisnummer: 61, (36e vergadering van het jaar 1941, agendapunt 6)

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: