gahetNA in the National Archives

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren. - Zoeken: wilhelmina

Search

Search fields
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
28 results found
Search result: 28 found
Titel
Acte van borgtogt, gepasseerd door Wilhelmina Hertsbergen geboore Schreuder, ten faveure J.D. Dutrij als Ontfanger van 't comptoir der hoofdgelden, dato 19 februarij 1768
Brief van een planter in de Barbices, versoekende in de rivier Sarameka mogen woonen
Brieff van de Joodsche cap. Nassy wegens de gedaane tocht tegens de wegloopers
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip de Vrouw Johanna Wilhelmina, capitein Marten Muller
Cognossement van drie vaatjes limmetjessap
Deductie van ad idem wegens de poincten van beswarenis door Frans Laurens Wriedt voorgebraght
Deductie van den raad fiscaal J. van Halewijn aan de Ed. societeit
Dito als vooren in het schip de Christina, capitein Hendrik Zielkens
Dito als vooren in het schip Killestijn, Nova, capitein Dirck Landsman
Dito leyste van goederen soo alle halff jaaren gerequireert worden
Dito van 22 dito in het schip de Colonie van Suriname, capitein Jan Janse Boon
Dito van 38 dito in het schip Killestijn Nova, capitein Dirk Landsman
Dito van 46 dito in het schip de Christina, capitein Hendrik Zielkens
Facture van 41 oxhoofden suycker, gelaaden in het schip de Vrouw Johanna Wilhelmina, capitein Marten Muller
Generaale randsoenleyste van staffpersoonen militie en trijsgasten
Lijste der pampieren gesonden door de gouverneur J. Jacob Mouricius
Lijste van de exploiteur in de colonie van Suriname weegens zijn salaris
Missive van den commis Isaac van Polanen, in dato 12 october 1743
Missive van den ontfanger A. Mauricius in dato 12 october 1743
Missive van den ontfanger Nicolaas Freher in dato 12 october 1743
Missive van den Raad fiscaal Van Halewij? dato 12 october 1743
Missive van denselven in dato den 12 october 1743
Notulen(extract) van den hove van politie omtrend het aldaar geresolveerde weegens het verzoek van den captain Raders, voerende`t oorlog schip de Princes Royaal Sophia Frederica Wilhelmina na Curacao
Ordonnantie op denzelven ten behceve van Wilhelmina van Hertsberg gen den 26 october 1745
Rapport van den commandeur weegens de fortresse Wieuw Amsterdam
Request aan de heer gouverneur J.J. Maurietius wegens Martin Muller, voerende het schip de Vrouw Johanna Wilhelmina
Specificatie der slaaven van de Ed. societeit
Tien stuckx van de 5 pro cento
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: