gahetNA in the National Archives

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren., Titel: 2 adsignatien door den heer van Sommelsdijk op de Societeijt gepasseert, d'eene in dato 12 juny 1688 te betalen aen Joost Matthijsz, van f 75-11- ende d'andere van f 50.-- in dato 14 dito te betalen aen Christoffel Jacobsz van Leenenburgh

All results...

Titel 2 adsignatien door den heer van Sommelsdijk op de Societeijt gepasseert, d'eene in dato 12 juny 1688 te betalen aen Joost Matthijsz, van f 75-11- ende d'andere van f 50.-- in dato 14 dito te betalen aen Christoffel Jacobsz van Leenenburgh

Scheepsnaam Per het schip de Jonge Jacoba, schipper Cornelis Cornelisz

Bronverwijzing Nummer toegang: 1.05.03, inventarisnummer: 218, folionummer: 225

Actions

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: