gahetNA in the National Archives

Indexes

What is an index?

An index refers to the contents of a particular archive or archival documents and in that sense to compare a book with an index at the back. Often this includes personal names or geographical locations that appear in the originals.

Search

Search fields
122 Indexes
Overview Indexes
IndexPeriod
Afscheid van Indië1940 - 1950
Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken1940 - 1943
Bedrijvenregister Zuid-Holland (Kamers van Koophandel)1921 - 1995
Bewindslieden: Archieven van ministers en staatssecretarissen1798 - 2010
Binnenlandse Zaken: Kabinetsarchief, Dossiers over België1817 - 1830
Binnenlandse Zaken: Visrechten1814 - 1817
Buitenlandse Zaken: Vreemdelingenpaspoorten1916 - 1940
Burgerlijke Stand Rotterdam: ingekomen stukken1843 - 1892
Curaçao: Begraafgelden1792 - 1831
Curaçao: Vrij van Slavernij (manumissies)1722 - 1863
Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten1939 - 1953
Delftse Statenkloosters / St. Bartholomeus: Regesten1247 - 1572
Dutch Emigrants to Australia1946 - 1991
Dutch Emigrants to Brazil1822 - 1992
Emigranten: vanuit Nederland1848 - 1877
Emigranten: vanuit Zuid-Holland1850 - 1899
Filmkeuringsrapporten1928 - 1960
Financiën: Borgstellingen ambtenaren1816 - 1844
Financiën: dossiers Domeinen1869 - 1944
Financiën: Personeelgegevens ministerie1852 - 1913
Financiën: Personeelsregisters Registratie1813 - 1828
Financiën: rubrieken Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen1831 - 1935
Financiën: rubrieken Generaal Secretariaat1831 - 1876
Financiën: rubrieken Posterijen1831 - 1876
Financiën: rubrieken Registratie, Hypotheken, Kadaster en Indirecte belastingen1831 - 1935
Financiën: Salarisregisters belastingambtenaren1816 - 1819
Financiën: Stamboeken ambtenaren1845 - 1918
Financiën: Stamlijsten regionale belastingambtenaren1870 - 1916
Financiën: verkochte Domeinen1812 - 1813
Gecommitteerde Raden: Ambtgelden1749 - 1752
Ghanagids1593 - 1960
Grafelijkheidsrekenkamer: Commissieboeken1450 - 1580
Grafelijkheidsrekenkamer: Octrooien1445 - 1791
Grafelijkheidsrekenkamer: Windrechten1528 - 1797
Hof van Holland: Boedelrekeningen1637 - 1811
Hof van Holland: Civiele sententies1409 - 1810
Hof van Holland: Criminele Sententies1538 - 1811
Hof van Holland: Decreten1523 - 1810
Hof van Holland: Memorialen1428 - 1463
Hof van Holland: Rekesten om mandement1623 - 1811
Hof van Holland: Remissies en pardonnen1523 - 1806
Hoge Krijgsraden: Processen1680 - 1783
Hoge Raad: Dictums1582 - 1795
Japangids1600 - 1995
Japanse interneringskaarten1942 - 1945
Justitie: Uitleveringsdossiers verdachte personen1815 - 1876
Kanselarij der Nederlandse Orden: Index gedecoreerden1815 - 1994
Landmacht: Geneeskundige Dienst kwekelingen en officieren1817 - 1916
Landmacht: Metalen Kruizen1832 - 1834
Landmacht: Officieren, Onderofficieren en Manschappen (Staatse Militairen)1707 - 1795
previous
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: