gahetNA in the National Archives

Collectie Hope » Inventaris nr. 75 - Zoeken: voc

Naam archiefblok:
Collectie Hope

 • Instructie voor de opperkooplieden van het kasteel batavia: de koopman van het soldijkantoor of die de logie en garnizoensboeken waarnemen, en de secretaris van de raad van Justitie, ieder in haar regard, rakende het belasten en ontladen der confiscatiën voor den zelven raads van Justitie 1665 september 22
 • Instructie voor de ingenieur-directeur van de approches en fortificaties van Indië 1717 december 16
 • Afscheid van de gouverneur-generaal Van Imhoff van de Staten-Generaal en van de heren XVII 1742
 • Pro memories betreffende de bestelling van de Hoge Regering 1749 november 30
 • "Aanmerkingen over den jegenswoordige toestant der zaaken van de Generale Ned. Geoctroyeerde O.I. Compagnie in Oostindiën, geconcipieert" 1752 juni 10
 • "Consideratiën nopens eenige importante excessen, welke in Nederland concerneerende het generale maniement der zaken van de generale Ned. Geoctroyeerde O.I. Compagnie tot nog toe reëel en wesentlijk subsisteeren, geconcipeert" 1752 juli 8
 • Ontwerp van wederantwoord op het antwoord van gouverneur-generaal en raden van 15 oktober 1755 op de rescriptie van de Heren XVII van 24 maart 1754 op de "Bedenkingen" over de zorgelijke gesteldheid van de VOC ( Het eind ontbreekt )
 • Aanmerkingen van de raad-extraordinaris Reinier de Klerk op zeker schriftuur van de gouverneur-generaal Mossel over de tegenwoordige gesteldheid van West-Indië 1759 januari 15
 • Extractbrief van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden van 15 oktober 1760 over enige punten betreffende het advies van Hope en van der Hoop, en een extract-antwoord van gouverneur-generaal en raden van 17 oktober 1761
 • "Eenige onzijdige remarques over de charge van Directeur-Generaal in Indië, en over het geval der jongste provisioneele electie van de Raad ordinaris P.A. van der Parra
 • Consideraties van enige raden van Indië over de subsisterende instructies van de gouverneur en directeur-generaal alsmede van de raden van Indië 1764 oktober 18
 • Kopie memorie betreffende het rapport van de commissarissen-examinateurs van de Bataviase statuten en betreffende de mening van de gouverneur-generaal hierover 1766
 • Korte aanmerking van de raad-ordinaris Reinier de Klerk op de consideraties van de gouverneur-generaal van 3 mei 1763 betreffende de gesteldheid van de Hoge Regering 1766
 • Fragment "Korte Inhoud van de dispotitiën over de consideratiën van de Gouverneur-Generaal rakende de middelen tot betragting van de menagie, zo ten aanzien van Batavia als Java, Cheribon en Bantam, vermeld bij resolutiën van 29 en 31 december 1766"
 • "Papieren in 1767 van den heer de Wilde ontfangen"
 • Gedrukte aanschrijvingen, ordonnanties en publikaties van de Hoge Regering 1746 november 25 - 1769 april 10
 • Extract resolutie van Holland van 20 december 1782 betreffende een verandering in het eerste artikel van de instructie van generaal en raden, bijgevoegd door de bewindhebber Jan Hope 1782 december 20

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: