gahetNA in the National Archives

Familiearchief Van Dijk van Matenesse » Inventaris nr. 9 - Zoeken: munster

Naam archiefblok:
Familiearchief Van Dijk van Matenesse

regest nr. 14.
1609 februari 18,
Schepenen binnen der Goude oorkonden dat Reynier Gerritsz de Swaen en Gerrit Wittess. van Souburch, namens Catharina Dircx, weduwe van Gerrit Reyniersz. de Swaen, hun moeder, respectievelijk grootmoeder, overgedragen hebben aan Cornelis Dircxsz. en Lijsbeth Dircx een huis en erf - waarvan aan laatstgenoemde de beterschap toekwam - op de Seuchstraat, aangezien zij afgelost hebben een rente van 31 gulden 5 stuivers vrijgeld jaarlijks, waarmee genoemd huis bezwaard was volgens akte in dato 1596 oktober 9. "Den XVIIden February XVIc negen".
Oorspr. Met de geschonden zegels van de schepenen Aebert Adriaensz. Minne en Jan Willemse den Halven in groene was.

-

regest nr. 15.
1610 mei 7,
Schepenen binnen der Goude oorkonden dat Cornelis Dirxsz. en Lijsbeth Dirx, weduwe van Jan Pietersz., verkocht hebben aan Lyeven Pietersz., lijndraaier, een huis en erf op de Seuchstraat, bezwaard met jaarlijkse renten van 14 stuivers aan de St. Janskerk, 14 stuivers aan Gerrit Gerritsz. Termy, 8 stuivers die in lang niet zijn gemaand, 9 groten Vlaams aan hofstedegeld, en 12 gulden losrenten, bij de verkoop daarop gehouden. "Den VIIden Mey XVIc thyen".
Oorspr. Met de geschonden zegels van de schepenen Jan Adriaensz. de Vry en Cornelis Gerritss, hopkoper, in groene was.

There are no scans of this inventory number available. You can order scans by clicking on the 'Add to shopping cart' button. In the shopping cart, you can request a custom scan. A research fee is payable for this in addition to the scan fee. The scans will be made available for downloading as soon as they are ready.

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: