gahetNA in the National Archives

Familiearchief Van Dijk van Matenesse » Inventaris nr. 8 - Zoeken: munster

Naam archiefblok:
Familiearchief Van Dijk van Matenesse

vindplaats:

  • Ontbreekt

regest nr. 11.
1589 mei 4
Franchoise, gravin van Egmond, verklaart aan Johan, heer van Matenesse-Opmeer in erfhuur gegeven te hebben de helft van een meer, genaamd de Slootgert, gelegen in de ban van Outkerspel, om dat meer te bekaden en tot land te maken, tegen een jaarlijkse huur van 10 stuivers per morgen, op voorwaarde, dat eventuele korentienden zullen toekomen aan het huis en het graafschap Egmond. "Op den IIIIden Mey anno XVc negenentachtich".
Oorspr. Op papier. Met opgedrukt dagelijks signet van de gravin in rode was en met haar handtekening.

Comments by visitors

Een paar jaar geleden heb ik geprobeerd deze erfpachtbrief aan te vragen.
Helaas was deze toen niet aanwezig.
Mijn vraag: Is deze brief nu wel beschikbaar?

Met vr. groet Piet Kleverlaan

Geachte heer Kleverlaan,

Helaas ontbreekt het origineel van de erfpachtbrief nog steeds.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: