gahetNA in the National Archives

Familiearchief Van Dijk van Matenesse » Inventaris nr. 7 - Zoeken: munster

Naam archiefblok:
Familiearchief Van Dijk van Matenesse

regest nr. 10.
1582 februari 15,
Schout en schepenen van de ambacht van Schoenreloe oorkonden, dat Huych Gerritz. Koel verkocht heeft aan de voogden van de weeskinderen van Frans Cornelis Kivit en Machtelt Aeriensdr. 4,5 hont land in deze polder, en een kamp van 3 morgen, waardoor genoemde kinderen in het bezit zijn gekomen van de gehele 3 morgen. "Gedaen den vijftienden February anno XVe twee ende tachtig ".
Oorspr. Met het geschonden zegel van de schout Mattheus Franssen in groene was. - ondertekent door Carel Floryss, Govert Janss en Lieven Zyverts Harlingensis. Met transfix in dato 1606 mei (zie reg.no. 12)

-

regest nr. 12.
1606 mei 10,
Schout en schepenen van de ambacht van Schonderloo oorkonden, dat Jacob Bouwensz. Mordijck voor zijn vrouw, de dochter van Frans Cornelisz Kyvit, verkocht heeft aan Grietgen Franssen, dochter van Cornelis Kyvitm 3 morgen land, liggende binnen het ambacht van Schoonderloo, beschreven in de brief van 1582 februari 15, waardoor deze gestoken is, voor een som van 1350 karolusguldens. . "Op den tyenden Mayuns anno XVc ende ses".
Oorspr. Met het geschonden zegel van de schout Michyel Martens Boegart in groene was en met ondertekening van de schepenen J.B. du Bois, Gerrit Willemsen en Jan Pieterss. Hochwerff. Zie reg. no. 10.

There are no scans of this inventory number available. You can order scans by clicking on the 'Add to shopping cart' button. In the shopping cart, you can request a custom scan. You will pay an initial research fee of € 16.75 . You will receive a sales quote from us for the additional scanning costs. The research fee of € 16.75 will not be refunded if you decide not to order the scans . The scans will be made available for downloading as soon as they are ready.

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: