gahetNA in the National Archives

Familiearchief Van Dijk van Matenesse » Inventaris nr. 6 - Zoeken: munster

Naam archiefblok:
Familiearchief Van Dijk van Matenesse

regest nr. 9.
1549 november 28
Jan Gherit Stempelsz., inwonend poorter van de stad der Goude [Gouda], verklaart ten overstaan van notaris Henrick Wittesz en twee getuigen, dat Ghijsbrecht Jan Maertensz, poorter van der Goude, hem betaald heeft de volle uitkering van de erfboedel van wijlen Gherit Gherit Stempelsz, broer van de comparant en neef van voornoemde Ghijsbrecht, welke boedel "ex sonore" onder genoemden Ghijsbrecht berust heeft. "Aldus ghedaen binnen der stede van der Goude op huyden den acht ende twijntichsten dach Novembris, ontrendt vier uren 'tsachternoens, die sevende indictie, int jaer on Heeren Gods, vijftienhondert neghen ende veertich, regnerende den moghensten prinsche dess Bourgoensscher Nederlanden, ons ghenaedichtsten erffheere ende bij Gods gratie den vijften dies naams, Roomsch Keyser Carolo Int XXen Jaere zijns Keysslicke coronatie, Coninck van Germaniën, van Spaengien, etc".
Oorspr. Met handtekening en verklaring van de notaris H. Wittesz.

There are no scans of this inventory number available. You can order scans by clicking on the 'Add to shopping cart' button. In the shopping cart, you can request a custom scan. You will pay an initial research fee of € 16.75 . You will receive a sales quote from us for the additional scanning costs. The research fee of € 16.75 will not be refunded if you decide not to order the scans . The scans will be made available for downloading as soon as they are ready.

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: