gahetNA in the National Archives

Familiearchief Van Dijk van Matenesse » Inventaris nr. 5 - Zoeken: munster

Naam archiefblok:
Familiearchief Van Dijk van Matenesse

regest nr. 8.
1545 juli 8
Prior en conventualen van het convent van de Crucebroedersorde binnen Schiedam verklaren met goedvinden van de prior-generaal van hun orde, en van de visitateurs van het voornoemde klooster, verkocht te hebben aan Cornelis Willemsz., Jan Aertsz., Cornelis Jacobsz., Antoenis Jacobsz., Jan Heynricksz., stuurman, Adriaan Janss. van Dordrecht en Jan Heynrichszoen, zeilmaker, de helft van 11,5 morgen land, gelegen in en bij Nieuw-Matenesse, bezwaard met een jaarlijkse erfrente van 1 goude Engelse nobel, ter waarde van 3 Carolusguldens, onder bepaling, dat bij verkoop van de andere helft van de 11,5 morgen de beiztter van de eerste helft het recht van voorkoop daarvan zal hebben. "In den jaere vijtyen hondert vijf ende veertich den achtsten July".
Oorspr. Met de geschonden zegels van het klooster en de prior-generaal, respectievelijk in rode en groene was.

There are no scans of this inventory number available. You can order scans by clicking on the 'Add to shopping cart' button. In the shopping cart, you can request a custom scan. You will pay an initial research fee of € 16.75 . You will receive a sales quote from us for the additional scanning costs. The research fee of € 16.75 will not be refunded if you decide not to order the scans . The scans will be made available for downloading as soon as they are ready.

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: