gahetNA in the National Archives

Familiearchief Van Dijk van Matenesse » Inventaris nr. 12 - Zoeken: munster

Naam archiefblok:
Familiearchief Van Dijk van Matenesse

regest nr. 20.
1753 mei 9,
Schout en schepenen van het dorp en het ambacht Ketel oorkonden, dat Ary Dirkse Jongste, wonende in het ambacht Ketel, overgedragen heeft aan zijn zoon Pleun Ariense Jongste, wonende in dit ambacht, een huis en erf met ca. 200 roeden land daarbij, gelegen in de Harchpolder aan de Steenebrug, nummer 87, waarvoor betaald is een som van 500 gulden.
Oorspr. Met het beschadigd (ambachts) zegel in rode was en ondertekend door de schout Jan van Lyken en de schepenen Jan van Es en Willem Rip.

-

regest nr. 21.
1760 april 23,
Schout en schepenen van het dorp en het ambacht Ketel oorkonden, dat Pleun Ariense Jongste, wonende in het ambacht Ketel, overgedragen heeft aan mr Johan Bosschaert, wonende binnen Schiedam, een huis, berg, erf met ca. 200 roeden land, gelegen in de Harchpolder aan de Steenebrug, nummer 87, op voorwaarde dat zijn moeder Claasje hoogerbaal, weduwe van Ary Dirkse Jongste zal mogen blijven wonen in het reeds door haar bewoonde kamertje van het voorhuis, zonder daarvoor iets te betalen.
Oorspr. Met het weinig beschadigd (ambachts) zegel in rode was en ondertekend door de schout en secretaris Jan van Lyken en de schepenen Eldert Bree en Willem Rip.

There are no scans of this inventory number available. You can order scans by clicking on the 'Add to shopping cart' button. In the shopping cart, you can request a custom scan. You will pay an initial research fee of € 16.75 . You will receive a sales quote from us for the additional scanning costs. The research fee of € 16.75 will not be refunded if you decide not to order the scans . The scans will be made available for downloading as soon as they are ready.

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: