gahetNA in the National Archives

Familiearchief Van Dijk van Matenesse » Inventaris nr. 1 - Zoeken: munster

Naam archiefblok:
Familiearchief Van Dijk van Matenesse

vindplaats:

  • Ontbreekt

regest nr. 1.
1413 november 22,
Willem, hertog in Beieren etc, graaf van Holland, verklaart dat Adriaen van Mattenesse aan zijn vrouw jonkvrouw Alide van der Spaengen als douariere vermaakt heeft de kleinste helft van de volgende leengoederen en -rechten van Holland; het huis en slot ter Ryviren met boomgaarden en verder toebehoren; - het visrecht in Matenesse; - de pacht in den Broeck; - 20 morgen land gelegen in het ambacht van de Ouderschie achter de hofstede ter Spaengen, geheten die Tornoycampen; - in Hillegaertsberg in Wouter Molenaerszate de helft van een huis met 4,5 morgen land; - in de Zantberchzaet 3 morgen land; - omtrent de stede van der Goude [Gouda] 12 morgen en belooft jonkvrouw Alide levenslang in dit bezit en deze rechten te zullen handhaven. "Gegeven in Den Hage upten twee ende twintichsten dach in November int jaer ons Heren duysent vierhondert en dartyen".
Oorspr. Met het zegel van de graaf in rode was.

-

regest nr. 2.
1443 februari 13,
Phillips, hertog van Bourgogne enz. beleent Wouter van Matenesse met alle leengoederen van de graaflijkheid Holland, die door de dood van zijn vader Adriaen van Matenesse op hem zijn overgegaan. "Gegeven op XIIIden dach in Februario int jaer ons Her(en) M. CCCC. vire ende dertich, na den loepe van ons hove".
Oorspr. Met het beschadigd zegel van de hertog in rode was.

-

regest nr. 3.
1488 november 4,
Maximiliaen, Rooms koning en Philips, aartshertog van Oostenrijk belenen Adriaen van Mattenesse met de volgende leengoederen en -rechten die door de dood van zijn vader Wouter van Matenesse op hem zijn overgegaan: het huis ter Riviere bij Schiedam met toebehoren, 47 morgen land gelegen ter Spaenge (waarvan 27 morgen, geheten die Tornoycampen) met het huis in achterleen gegeven zijn aan Philips van der Spaenge, de helft van 9 morgen land met een half huis, geheten Dierixsate van Hoeylyden, gelegen in Rotten, als erflenen - en 12 morgen land, gelegen tot Reedwijck; - 3 morgen land, geleggn tot Hillegaertsberge in den Zantberch als gewone lenen. "Gegeven upten vierden dach van Novembri int jaer ons Heren duysent vierhondert acht end tachtich ende van den rijcke van ons, Maximiliaen, 't derde jaar".
Oorspr. Met het beschadigd signet van Maximiliaen in rode was.

-

regest nr. 4.
1488 november 4,
Maximiliaen, Rooms koning en Philips, aartshertog van Oostenrijk verklaren dat Adriaen van Mattenesse, ten overstaan van het leenhof van Holland, aan zijn vrouw jonkvrouwe Marie van Duvoirde als douairie vermaakt heeft de kleinste helft van de leengoederen van Holland, die hij diezelfde dag in leen ontvangen heeft. "Gegeven upten vierden dach van Novembri int jaer ons Heren duysent vierhondert acht end tachtich ende van den rijcke van ons, Maximiliaen, 't derde jaar".
Oorspr. Met het beschadigd signet van Maximiliaen in rode was.

-

regest nr. 13.
1607 januari 2,
De Staten van Holland verklaren dat zij aan jonkheer Adriaen van Mattenesse in leen gegeven hebben de volgende percelen van lenen, die door de dood van zijn vader Jan van Matenesse op hem zijn overgegaan: het huis ter Riviere met toebehoren, 47 morgen land, gelegen ter Spaengen 4,5 morgen land met een half huis, geheten Dircx sate van Hoyleede, gelegen in Rotten, als erflenen en 12 morgen, gelegen tot Reewijck en 3 morgend, gelegen tot Hillegaertsberghe in den Zantberg als gewone lenen. "Gedaen in den Hage den IIden January anno XCIc zevenr".
Oorspr. Het zegel is verloren. Met ondertekening van J. van Oldenbarnevelt.

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: