gahetNA in the National Archives

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. U - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

View the scans (22)

Uitgegeven door Johannes en Gerard van Keulen .
Zie voor door de Van Keulens uitgegeven zee-atlassen: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 282-401 .

Niet raadpleegbaar

Bevat de volgende kaarten:
(1)Nieuwe Groote Paskaart van de Geheele Noord Zee Vertoonende in zig alle de Rivieren, Havens, Baye, Dieptens, daar in Geleegen. De Gronden gelegt na de ondervinding van verscheyde Ervarene Vissers varende van Maasland Sluys, en verders der strekkinge de Landen gelegt naar Opservatien van Cap.t Ioan Heyteman tot Christiania = The New Sea Map of the Whole North Sea Sheuwing all the Rivers Harbours Bays et Havens et Dipths et Showles in the Same, made according the experience of Several Expert Fishers of Maasland Sluce and others, and the reaches of each land according the Observations of Captn. Iohn Heyteman at Christiania = Nouvelle Carte Marine Generale de la Mer du Nord Depuis le Pas de Calais jusqua Norvegue  Schagen et Dronten Remontrant toutes ses Rivieres, Ports, Bayes, et Profondeurs. les Profondeurs sont mises suivant les Observations de plusieurs Experimenté Pecheurs navigeant de Maasland Sluys.
t Amsterdam By Joannes van Keulen Boek Zeekaart Verkooper en Graadboogmaker op de hoek van de Nieuwe-brug-steeg in de Gekroonde Lootsman = At Amsterdam By Iohn of Keulen Master of Making all Sorts of Seabooks et Sea chards Liveing on ye Est Side of ye New Bridge = a Amsterdam Chez Iean van Keulen Marchand Libraire et de Cartes Demeurand a l'Orient du Pont Neuf a la Pilote Couronne.
Koperdruk, ongekleurd
(2)26Paskaart Vande Noord Cust van Schotland als mede de Eylanden van Hitlandt en Fero. Naaukeurig opgestelt en van veel fouten verbetert.
t Amsterdam by Iohannis van Keulen Boekverkoper aan de Nieuwenbrug in de Gekroonde Loots-man.
Koperdruk, ongekleurd
(3)Nieuwe, Wassende Grade Paskaart. Vertoonende, t Westelijkste deel der Zee Kusten van Europa Strekkende van Hitland, of IJsland. tot Voorbij t' Naauw van de Straat. Waar in ook Vervangen sijn, d' Carnarise en Vlaamse Eijlan: Seer Dienstig voor die geene die agter Irlant om Zeijlen.
t' Amsterdam. bij Ioannes van Keulen. Boek-zeekaart verkooper, en Graad-boog maker, aan de Oost zijde, van de Niwen-brugh, in de Gekroonde Lootsman. Nieuwelijks Opgestelt en int Light gebragt door G. v. Keulen.
Koperdruk, ongekleurd
(4)Nieuwe Paskaart van Het Zuyderste Gedeelte der Noord-Zee Strekkende van Texel tot aande Hoofden Begrijpende in Sigh de Zeekusten van Vriesland  Holland  Zeeland  Vlaanderen ook een Gedeelte van d' Oostkust van Engeland = Nouvelle Carte Marine de la Partie Meridionale de la Mer du Nord entre Texel et le Pas de Calais Contenant les Côtes Maritimes de Frise  Hollande  Zelande  Flandre et une Partie des Côtes Orientale d' Angleterre = The New Sea Map of the South Part of the North-Sea Extending Form the Texel to the Heads Containing the Coasts of Freesland  Holland  Zealand  Flaunders and the East Coast of England = Nueva Carta Maritima d'el Parta Meredionales de la Mer del Nord de Texel hasta las Cabeças que Contiene las Costas Maritimas de Vrieslanda  Hollanda  Flandes ij de la Costa Oriental de Ingalaterra.
t' Amsterdam bij Ioannes van Keulen Boek en Zeekaart verkooper en Graad-boogh Maker aan de Oost zyde van de Nieuwe Brugh inde Gekroonde Lootsman Opgestelt door G: v: Keulen.
Koperdruk, ongekleurd
(5)Nieuwe Paskaart Vande Geheele Canaal Tusschen Engeland en Vranckryck = Nouvelle Carte de Tout la Manche Entre Engleterre et France = The New Sea Map Chanell Betwext England et France = Nueva Carta de las Costas Maritimas d'el Canal Entre Inglaterra ij Francia.
't Amsterdam Bij Ioannes van Keulen Boek Zeekaart Verkoper en Graad-boog Maker Aande Oost Zijde Vande Nieuwen Brug in de Gekroonde Lootsman Nieuwelyk Opgestelt door Gerard van Keulen.
Koperdruk, ongekleurd
(6)[Wassende graden paskaart van de Spaanse Zee].
Onvolledig exemplaar: de linkerhelft, inclusief cartouche en titel, is weggesneden.
Koperdruk, ongekleurd
(7)Nieuwe Wassende Graadige Pas-kaart van de Kust van Guinea en Brasilia strekkende van Cap Verde tot de Cap de Bon-Esperance en Verders van Rio de Berbice tot Rio de la PLata.
te Amsterdam by Joannes van Keulen. Boek en Zeekaart Verkoper aan de Nieuwenbrug in de Gekroonde Lootsman.
Koperdruk, ongekleurd
(8)Nieuwe en Naauwkeurige Paskaart van de Guineese, Goud, Tand en Slave Kust Strekkende van Sierra Liones tot aan Caap Formosa, met alle deszelfs Havens, Dieptens, Droogtens en Ankergronden, in't Ligt gegeven tot dienst der Zeelieden = Nouvelle Carte des Côstes de Guinée, d'Or, de Dents et des Esclaves S'Entendant depuis Rio Sierra Liones Jusqu'au Cap Formosa Mis au Iour pour l'Utilité de Navigeurs.
te Amsterdam door Joannes van Keulen Boek en Zeekaart Verkooper aan de Oost Zyde van de Nieuwen-brug in de Gekroonde Lootsman = A Amsterdam par Jean van Keulen. Marchand Libraire et Vendeur des Cartes maritimes.
Koperdruk, ongekleurd
(9) Oost Indien. Wassende Graade Paskaart, Vertoonende nevens het Oostelyckste van Africa, meede de Zeekusten van Asia, van C. de Bona Esperanca tot Eso, boven Iapan.
t' Amsterdam Bij Pieter Goos op het Water inde Vergulde Zee Spiegel. Seyn nu te Bekoomen by Iohannes van Kuelen.
Onvolledig exemplaar: bovenste gedeelte is weggesneden.
Koperdruk, ongekleurd
(10)Paskaart van't Zuydelykste gedeelte van Africa, vertoonende de Saldanha Bay de Bay de goede Hoop en de Bay Falso: met desselfs Dieptens Droogtens en Anker gronden.
Tot Amsterdam by Ioannes van Keulen Boek- Zee-kaart verkooper en Graad boog-maker aan de Oost-zyde van de Nieuwen-brug.
Met aanzicht van de Duivelsberg, Tafelberg en Leeuwenberg in het cartouche.
Koperdruk, ongekleurd
(11)67Carte Particuliere des Costes du Cap de Bone Esperance &c. Levée Par Ordre Expres des Roys de Portugal Sous qui on en a fait la Decouverte.
a Amsterdam Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. is Nu te bekoomen bij Gerard van Keulen aan de Nieuwe Brugh.
Met inzetten: Vue du Cap de Bonne Esperance / Cap de Bonne Esperance.
Koperdruk, ongekleurd
(12)68Carte Particuliere des Costes de l' Afrique Qui comprend le Pays de Cafres &c. Levée Par Ordre des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte.
a Amsterdam Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. is Nu te bekoomen bij Gerard van Keulen aan de Nieuwe Brugh.
Met inzet: [monding van de Rio de Lagoa].
Koperdruk, ongekleurd
(13)69Carte Particuliere des Costes de l' Afrique Depuis C. del Gado Jusques Rio Mocambo, et les Isles aux Environs. Levée Par Ordre Expres des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte.
a Amsterdam Chez Gerard van Keulen Libraire Vis a Vis du Pont Neuf.
Met inzet: L'isle Anjoane ou Anjuanny.
Koperdruk, ongekleurd
(14)70Carte Particuliere de la Mer Rouge &c. Levée Par Ordre Expres des Roys de Portugal sous qui on en a Fait la Decouverte = Nieuwe Platte Paskaart van de Roode Zee in Oostindien.
a Amsterdam Auparavant Chez Pierre Mortier Libraire sur le Vygen Dam. Syn nu te bekoomen Tot Amsterdam By Gerard van Keulen. Boek en Zee Caart Verkooper Aan de Nieuwen Brugh.
Met inzetten: Fortification de Monbasa ou Monbaca / Isle Zocatora / Het Eyland Babel Mandel of Vera Cruz geleegen in t Naauw van de Roode Zee / l'Isle de Monbasa ou Monbaca
Koperdruk, ongekleurd
(15)Nova Tabula Terrarum Cucan, Canara, Malabaria, Madura, & Cormandella, Cum parte septentrionali Insulae Ceylon, in mari Indico Orientali. Edente Hadriano Relando.
tot Amsterdam by Gerard van Keulen.
Koperdruk, ongekleurd
(16)Pascaert van 't Eylandt Ceylon, Voordesen Taprobana; by de Inwoonders genaemt Lankaun.
by Gerard van Keulen.
Koperdruk, ongekleurd
(17)De Straat Sunda, in de Oost-Indische Zee tussen de Eylanden Sumatra en Iava.
tot Amsterdam by Gerard van Keulen Boek en Zeekaart verkooper aan de Nieuwe brugh.
Met inzet: de Reede van Bantem.
Koperdruk, ongekleurd
(18)Insulae Iavae Pars Occidentalis Edente Hadriano Relando / Insulae Iavae Pars Orientalis Edente Hadriano Relando
t Amsterdam by Gerard van Keulen aan de Nieuwe brug.
Met inzetten: De Have of Reede van Batavia / Afteekening vande Stad en t Kasteel van Batavia vertoonende aldus als men voor t Kasteel ter Reede Legt.
2 bladen koperdruk aaneen gemonteerd, ongekleurd
(19)De Reede en Stadt Batavia, is geleegen aan de Noord kust van 't Eyland Groot Iava inde Oost Indische Zee.
tot Amsterdam by Gerard van Keulen aan de Nieuwenbrug.
Met inzet: De Stad Batavia en desselfs Districkt.
Koperdruk, ongekleurd
(20)Insularum Moluccarum Nova Descriptio.
Iacob Lootsman.
Koperdruk, ongekleurd
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: