gahetNA in the National Archives

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. S1 - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

 • De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, 't Eerste Deel. Vertoonende de Zee-Kusten van Holland, Vriesland, Holstein, Jutland, Meklenburg, Denemarken, Noorwegen, d'Oost-kusten van Engeland en Schotland, Sweeden, Pomeren, Pruissen, Lyfland, Finland, Finmarken en Rusland, met d'onderbehorende Eylanden, als ook d' Orcades, Hitland, d'Eylanden van Fero, Ysland, Spitsbergen, en Jan Mayen Eyland. Als meede De Beschryving van alle Havenen, Bayen, Reeden, Droogten, Diepten, Strekkingen en Opdoeningen van Landen, op de waare Pools hoogte geleidt, uit ondervindinge van veele ervarene Stuurluiden, Lootsen, en Lief hebbers der Zeevaart. Vergadert door Claas Jansz. Voogt, Geometra Leermeester der Wiskonst. En nieuwelyks van veel der voorgaande misslagen gesuyvert en verbetert met veel nieuwe en correcte opgevinge. Door Gerard van Keulen.
  Gedrukt tot Amsterdam bij Ioannes van Keulen Boeck Zee-kaardt Verkooper en Graad-boogh maker aande Oost Zijde vande Nieuwebrug inde Gekroonde Lootsman. Met Previlegie voor 15 Jaaren A:o 1706.
 • De Nieuwe Groote Ligtende Zee-Fakkel, 't Tweede Deel. Vertoonende de Zee-Kusten van het Zuyderste gedeelte van de Noord-Zee, 't Canaal, 't Westerse gedeelte van Engeland en Schotland, Yrland, Vrankryk, Spanjen, Marocco, Gualata, Genehoa en Gambia, met de onderbehoorende Eylanden, mitsgaders de Vlaamsche, Canarische en Zoute Eylanden. Als meede De Beschryving van alle Havenen, Bayen, Reeden, Drooghten, Diepten, Strekkingen en Opdoeningen van Landen op de Waare Pools hoogte geleyd, uyt ondervindinge van veele ervarene Stuurlieden, Lootsen, en Liefhebbers der Zeevaart, zijnde van alle voorgaande misslagen verbetert. Door Claas Jansz. Voogt, Geometra Leermeester der Wiskonst.
  Gedrukt tot Amsterdam bij Ioannes van Keulen Boeck Zee-kaardt Verkooper en Graad-boogh maker aande Oost Zijde vande Nieuwebrug inde Gekroonde Lootsman Met Previlegie Voor 15 Iaaren A:o 1704.
 • De Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fackel, 't Derde Deel. Verthoonende de Kusten van Granada, Catalonien, Provence, Italien, Dalmatien, Grieken, Thracien, Natolien, Syrien, Egypten, en de geheele Noordkust van Barbaryen, met alle haer onderbehoorende en tusschen leggende Eylanden. Als Mede De Beschrijvingh van alle Havenen, Bayen, Reeden, Drooghten, Diepten, Streckingen en Opdoeningen van Landen. Op de ware Pools hoogte geleyd. Uyt ondervindingen van veel ervarene Stuurlieden, Lootsen en Liefhebbers der Zeevaert, vergadert Door Claas Jansz. Vooght, Geometra Leermeester der Wis-konst, die geen voor de sijnen en kent, als die by Johannes van Keulen gedrukt zijn.
  t' Amsteldam, Gedruckt by Johannes van Keulen, Boeck- en Zee-Kaert-verkoper, aen de Nieuw-brugh, in de gekroonde Lootsman. 169 . Met Privilegie voor 15 Jaren.
 • De Nieuwe Groote Lightende Zee-Fakkel, 't Vierde Deel. Verthoonende de Zee-Kusten van Gujana, Venezuela, Carthagena Nova, Costa-Rico, d' Honduras, Yucatan, Mexico, Florida, Carolina, Virginia, Niew Nederland, Niew Engeland, Niew Vrankrijk, Terra Neuf, en de Noorder Zee-Kusten van America, met d'onderbehoorende en tusschen-leggende Eylanden. Als mede De Beschrijvingh van alle bekende Havenen, Bayen, Reeden, Droogten, Strekkingen en Opdoeningen van Landen. Alles op haar waare Polus-hooghten geleyd. Uyt ondervindingen van veel ervaarene Stuurlieden, Lootsen en Liefhebbers der Zeevaert, vergadert. Door Claas Jansz. Vooght, Geometra. Leermeester der Wiskonst.
  Gedrukt tot Amsterdam bij Ioannes van Keulen Boeck Zee-kaardt Verkooper en Graad-boogh maker aan de Oost Zijde vande Nieuwebrug inde Gekroonde Lootsman Met Previlegie voor 15 Iaaren. A:o 1702.
 • De Nieuwe Groote Lightende Zee-Fakkel, 't Vyfde Deel. Verthoonende de Zee-kusten van Guinea, Angola, der Caffers en Brazilien, met d'onderbehoorende en tusschen-leggende Eylanden, noyt voor deesen aldus beschreeven. Als mede De beschrijvingh van alle bekende Havenen, Bayen, Reeden, Drooghten, strekkingen en Opdoeningen van Landen. Alles op haer waere Polus-hooghte geleyd. Uyt ondervindingen van veel ervarene Stuurlieden, Lootsen en Lief-hebbers der Zeevaert vergadert. Door Claes Jansz. Vooght Geometra, Leermeester der Wiskonst, die geen voor de sijne kent als die by Johannes van Keulen, gedruckt zijn.
  t' Amsterdam, Gedruckt by Johannes van Keulen, Boeck- en Zeekaert-verkooper aen de Nieuwe-brugh in de gekroonde Lootsman, 1687. Met Previlegie voor 15 Jaren.
Jan van Loon Claes Jansz. Vooght
Amsterdam Johannes van Keulen

Niet raadpleegbaar

Zie facsimile studiezaal: GEO F 535.1 t/m 535.3

Delen I, II, III, IV en V in één band
Bevat een groot aantal landopdoeningen en havenaanzichten en 166 kaarten in koperdruk

Samengesteld door Jan van Loon en Claes Jansz. VooghtUitgegeven te Amsterdam door Johannes van Keulen

Het jaartal op de titelpagina is weggeradeerd
Op het voorplat in goud gestempeld 'Hof van Holland'

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: