gahetNA in the National Archives

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. I - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  • De Vyerighe Colom, waer door de Zeen en Custen van de Noordsche, Oostersche en Westersche Schipvaert claer verlichtet en de feylen en misslagen van 't voorgaende Licht ofte Spiegel der Zee naectelijck verthoont en verbetert werden. Uyt ondervindingen van vele ervaren Zeevaerders t' samen gebracht, en beschreven: door Iacob Aertsz. Colom. Hier is ook bij gevoeght een Corte onderwijsinge inde Conste der Zeevaert: mitsgaders nieuwe Tafelen van Declinatie en een Almanach van sestien achter een volgende Iaeren. Met Privilegie der Ho. Mog. Heeren de Staten Generael voor twaelf Iaeren. Dese Tweede Druck vermeerdert met omtrent hondert figuren, vertoonende der sanden en landen gelegentheyt en opdoeninge uyt der Zee.
    T' Amsterdam, Bij Iacob Aertsz. Colom, op 't Water inde vyerighe Colom bij de Corenmarckt. Anno 1645.
Jacob Aertsz Colom

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

View the scans (116)

Deel I (omvattende drie boeken)
Bevat landopdoeningen en grootschalige kaartjes van havens in houtdruk en 24 kaarten in koperdruk
Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 131-132 (code: J. Col 9)

Niet raadpleegbaar

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: