gahetNA in the National Archives

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. E - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  • De zeevaert ende onderwijsinge der gantscher Oostersche ende Westersche Zee-vaerwater, door den vermaerden Piloot ende leermeester der Stuerluyden Adriaen Gerritsz. van Haerlem, waer in ontdeckt wordt de secreeten der Zee-vaert van hoeck tot hoeck, te weten: alle coerssen, streckinghe, opdoeninghe van Landen, met die figueren ende conterfeytselen hoe hen de selvighe Landen haer verthoonen. Oock alle hoecken uut ende in te seylen, van Revieren, Havenen ende Stroomen, waerschouwinghe voor alle ondiepten, clippen, ghedaente van gronden, ende hoe nae men de Landen opt Loot comen mach, met noch veele schoone leeringhen, alles tot nut ende profijt voor alle Zee-varende Luyden.
    Tot Amstelredam, Ghedruckt by Cornelis Claesz. opt Water int Schrijfboeck. Anno M.D.LXXXVIII.
Adriaen Gerritsz van Haerlem

Niet raadpleegbaar

View the scans (59)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bevat een groot aantal landopdoeningen en 12 kaarten in houtsnede
De inhoud van dit kaart- of landvertoningboek werd opgesteld vóór 1580, en pas na de dood van Adriaen Gerritsz uitgegeven door Jan van Zuggeren , oud-burgemeester van HaarlemZie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 11 (code: Ger)

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: