gahetNA in the National Archives

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. CC - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

Pieter Goos

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

View the scans (6)

Niet raadpleegbaar

Zie voor atlassen van Pieter Goos: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 192-219 .

Bevat de volgende kaarten:
(1)Pascaart van de Noort zee verthoonende in zich alle de Custen en havens daer rontom gelegen. Op nieuws oversien en verbetert.
Gedruckt tot Amsterdam. Bij Pieter Goos op't Waater in De Vergulde Zee Spiegel bij de N: brugh. Anno 1675, Gesneden bij Geraerd Coeck.
Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 13.
(2)Pas-Caart van de Oost zee verthoonende Alle de ghelegentheydt tusschen 't Eylandt Rugen ende Wijborg. Op nieuws oversien en verbeetert.
t' Amsterdam By Pieter Goos op't water inde vergulde Zeespiegel 1673, Gesneden bij Gerard Coeck.
Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 10.
(3)De Custen van Noorwegen, Finmarcken, Laplandt, Spitsbergen, Ian Mayen Eylandt, Yslandt, als mede Hitlandt, en een gedeelte van Schotlandt.
t' Amsterdam, By Pieter Goos op't Water inde vergulde Zee-spiegel.
Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 4.
(4)De Zee Custen van Ruslant, Laplant, Finmarcken, Spitsbergen, en Nova Zemla.
Met inzet: De Reviere Dwina, Ofte De Reviere van Archangel Soo het Nieuwe als 't Oude diep.
t' Amsterdam, By Pieter Goos op't water by de Nieuwe brugh in de vergulde Zee Spiegel.
Voorheen door Leupe beschreven als inv.nr. 5.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: