gahetNA in the National Archives

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. AA - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

Africa Cabo de Monte Cabo de Palma Grijn Kust

Niet raadpleegbaar

View the scans (47)

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Omvat 44 folio's waarvan de folio's 2 t/m 26 beschreven zijn

Bevat geen kaarten of afbeeldingen

Als volgt ingedeeld:
fols. 2-6VA. Beschryvinge van de Cust van Africa van Cabo de Monte tot Cabo de Palma het welcke in't gemeen de Greijn kust wert genaemt.
fols. 7-10B. Beschrijvinge van Cabo de Palma tot Cabo de Tres Puntes zijnde de cust van Afrika.
fols. 10-15VBeschrijvinge van de Cabo Tres Puntes tot Caep Formosa op de cust van Afrika.
fol. 15VD. Eenig woorden noodwendig zijnde in den handel in de Camerones  Rio del Vrij ende het hoogland.
fols. 16-20VE. Beschryvinge van de cust van Africa tusschen Cabo Formosa, en Cabo de Loopes de Gonsalvos.
fols. 20V-21VF. Van de drooghte die aen de Caap de Loop leggen als mede om voor de water plaas te anckeren.
fols. 21V-24VG. Beschrijvinge van de Cabo de Loop de Gonsalves tot Loange hoe haar dese landen op verscheijden breete verthoonen.
fols. 24V-26H. Opdoeninge van de eijlanden Curcao.
(bevat korte beschrijvingen van o.a. Tobago, Bonaire en Curaçao).
fols. 26V-44VOnbeschreven.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: