Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Fotocollectie Losse Aanwinsten » Inventaris nr. 9 - Zoeken: anefo

Naam archiefblok:
Fotocollectie Losse Aanwinsten

Geschonken door zijn dochter Mw. H. Breedveld - De Boer. Schenkingsdatum 27/8/12. Zie dossier 2011-3904

Het album begint met foto’s van het vertrek met de ‘Volendam’, een schip van de Holland Amerika Lijn. De Volendam werd tijdens de politionele acties ingezet als troepentransportschip.

Van de oorlog is op enkele plaatsen iets te zien; op het zesde blad zien we twee foto’s van een opgeblazen spoorbrug (te Nankru?), blad 14 toont soldaten (wandeling over ravijn), blad 17 (soldaten een brug aanleggend (tocht naar het Idjoemeer).

Op blad 41 komt in een bijschrift het Indonesische woord pelopor voor (gespeld als polopers: ‘Hoe de polopers huis hielden in villa’s [..] aan de hoofdweg Semarang, Djocja’ – met twee foto’s van een verwoest huis en kerk?). Het woord betekent "verkenner, pionier" en is oorspronkelijk afkomstig uit het Nederlands, van het woord voorloper. In historische context wordt het ook wel gebruikt om Indonesische antikoloniale strijders mee aan te duiden. Gedurende de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd waren er verschillende strijdgroepen actief, waaronder de TNI (Tentara Nasional Indonesia) in de van meet af aan door de nationalisten gecontroleerde gebieden, en de pelopors in de gebieden die in handen van de Nederlanders waren. Dit onderscheid werd en wordt door veel Nederlanders niet herkend, waardoor de term vaak ten onrechte wordt gebruikt, vaak in verbasterde vorm en met een negatieve ondertoon (ploppers, peloppers) [bron Wikipedia].

De ontscheping van de Volendam (blad 50) en de opleiding (voor uitzending) – op blad 51 - komen pas in de tweede helft van het album aan bod. Interessant zijn de oefeningen in de sneeuw ter voorbereiding op de uitzending naar Indie.

Daarna volgt de ‘Laatste Vlaggenparade te Semarang’ (53), een blad met foto’s ‘Wat er al zo gedaan werd tijdens tocht Idjoe platteau’ (54), foto’s van de ‘Bonowoso conferentie’ (55) (moet zijn Bondowoso conferentie, 1948).

Het album eindigt met een serie ‘Afscheid van oude strijdmakkers’ (67), foto’s aan boord van De Volendam (id.), personeel M.P.V. (?) te Soerabaja (68), Uitgeleide te Soerabaja (69), Laatste Koninginnedag te Semarang 1950 (70) en veel foto’s van het Suez kanaal (72-74). De laatste foto is een gezicht op Semarang (75).

There are no scans of this inventory number available. You can order scans by clicking on the 'Add to shopping cart' button. In the shopping cart, you can request a custom scan. You will pay an initial research fee of € 16.75 . You will receive a sales quote from us for the additional scanning costs. The research fee of € 16.75 will not be refunded if you decide not to order the scans . The scans will be made available for downloading as soon as they are ready.

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: