gahetNA in the National Archives

Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren » Inventaris nr. 36

Naam archiefblok:
Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren

  • 1., Dagelijkse aantekeningen, Poeloe Laoet, 1946 januari 5 - mei 15; Idem, Poeroek Tjahoe, 1947 april 4 - 1948 juli 31; Idem, district Barito Hoeloe, 1947 april 3 - 1949 januari 13, 1946-1949
  • 2., Lijst met verzamelde gegevens over bestuursambtenaren in Nederlands-Indië die door oorlogsomstandigheden tijdens de Japanse bezetting om het leven zijn gekomen, toegezonden aan de controleur van Poeloe Tjahoe, 1947
  • 3., Bestuursverslagen van het regentschap Semarang (Java) opgesteld door de regent en patih van Semarang, resp. R.M.T.S. Tjondronegoro en R. Soekander, met handgeschreven aantekeningen, 1949

Door de heer C. Groen in 2011 geschonken aan het Nationaal Archief.

Zie ook: C. Groen, "Mijn Indische jaren (1945-1950). Open brief aan Dr. Herman Smit" (Amersfoort 2009) en de documentatie daarover die bewaard wordt bij het Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit te Amsterdam

There are no scans of this inventory number available. You can order scans by clicking on the 'Add to shopping cart' button. In the shopping cart, you can request a custom scan. A research fee is payable for this in addition to the scan fee. The scans will be made available for downloading as soon as they are ready.

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: