gahetNA in the National Archives

Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren » Inventaris nr. 33

Naam archiefblok:
Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren

 • 1., Proefschrift van J. Kiers getiteld "De bevelen des Konings. De verhouding van koning , minister en landvoogd historisch verklaard", 1938
 • 2., Documentatie en correspondentie van en aan R. Kiers betreffende invrijheidsstelling van haar echtgenoot J. Kiers, april 1950 - november 1950
 • 3., Correspondentie van Luc Kiers met verzoeken om medewerking aan de invrijheidsstelling van J. Kiers, oktober 1950 - december 1950
 • 4., Brief van J. Kiers aan de procureur-generaal te Jakarta met verzoek om bespoediging invrijheidsstelling, 17 november 1950
 • 5., Brieven van de procureur-generaal van Indonesië aan o.a. het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende de vrijlating van J. Kiers alsmede een brief inzake het ontslag van J. Kiers uit de gevangenis, 1950-1951
 • 6., Krantenknipsels over de geuite beschuldigingen jegens sultan Hamid II en zijn adviseur J. Kiers, die resulteerden in de gevangenschap in een Indonesische gevangenis, 1950-1978
 • 7, Bewijs van ingezetenschap van Indonesië van J. Kiers, 10 oktober 1951
 • 8., Brieven van gevangen in Djokja-gevangenis over situatie aldaar aan mr. L. Tielenius Kruythoff en Dr. J. Kiers 1951
 • 9., Persoonlijke brieven van sultan Hamid II ("Max") aan J. Kiers, 1952-1974
 • 10., Ingekomen uitnodigingen voor de bruiloft van dr. Anak Agung Gde Putere en Anak Agung Isteri Aryati (12-12-1980) en de koninklijke crematie ceromonie van Anak Agung Niang Agung en Anak Agung Isteri Agung (23-8-1992) in de Puri Agung Gianyar op Bali1980, 1992
 • 11., Briefwisseling tussen J. Kiers en dr. Ide Anak Agung de Agung te Gianyar (Bali), 1982-1995
 • 12., Kopieën van krantenartikelen betreffende R.P.P. Westerling, 1983, 1999
 • 13., Citaten uit de briefwisseling tussen J. Kiers en zijn echtgenote in Nederland betreffende de politieke toestand in Indonesië en Kiers' gevangenschap in de periode 1949-1950, oktober 1994
 • 14., Curriculum Vitae van J. Kiers, z.d

Door een particulier in ca. 2000 geschonken aan het Nationaal Archief.

There are no scans of this inventory number available. You can order scans by clicking on the 'Add to shopping cart' button. In the shopping cart, you can request a custom scan. You will pay an initial research fee of € 16.75 . You will receive a sales quote from us for the additional scanning costs. The research fee of € 16.75 will not be refunded if you decide not to order the scans . The scans will be made available for downloading as soon as they are ready.

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: