gahetNA in the National Archives

Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren » Inventaris nr. 17

Naam archiefblok:
Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren

 • A., Stukken betreffende zijn werkzaamheden in Zwitserland.
 • 1., Aantekeningen van biologische en natuurkundige aard, bestemd voor studiegebruik, met insectenflora van kevers. 1893-1904 en z.j. 1 omslag
 • 2., Kranteknipsel uit het Berner Tageblatt, houdende verslag van een lezing van Wurth over het plantenleven in de Alpen. 1904 1 stuk
 • 3., Circulaire, houdende voorschriften voor vrije invoer van etnografische goederen in Zwitserland , daterend uit 1895. z.j. 1 stuk
 • B., Stukken betreffende zijn werkzaamheden in Malang, Nederlandsch- Indië.
 • 4., Ingekomen brieven van Groneman uit Jogjakarta over een zending etnografische voorwerpen, met etnografische aantekeningen en brieven van Indonesiërs diengaande. 1909-1913 en z.j. 1 omslag
 • 5., Uittreksel van een artikel van S. Honi, medewerker van het Keizerlijk Landbouwkundig Onderzoeksbureau in Nishigahara (Tokyo, Japan) over de oorzaken van bloedziekten van bamboe. Duits. 1911 1 omslag
 • 6., Correspondentie met S.H. Koorders over botanische onderzoeksresultaten op de top van Ardjoena en het botanisch station Lalidjiwa, met botanische aantekeningen over Oost- Java en afschriften van brieven om inlichtingen. 1913-1916 en z.j. 1 omslag
 • 7., Aantekeningen en afschriften van artikelen over de werking van de vulkaan Raoeng (residentie Besoeki). 1917 en z.j. 3 stukken
 • 8., Concept- rapport van Wurth als directeur van het proefstation Lawang over de bestemming die de bevolking aan de op de Welirang (Ardjoeno) gewonnen zwavel geeft. 28 maart 1918 1 stuk
 • 9., Ingekomen brief van Staugaard, houdende verslag van zijn tocht naar de hoogste top van het Wili- gebergte. 2 juni 1918 1 stuk
 • 10-12, Stukken betreffende een onderzoek naar de bodemgesteldheid in de omgeving van de vulkaan Kloet (Goenoeng Keloet) na een uitbarsting. 1919-1920 3 omslagen
 • 13., Afschriften van brieven aan Sibinga Mulder houdende dankzegging voor zijn mededelingen over het proefstation Lawang en aan Tjokerda Gede Rake Soekawati over een zekere koperen kom. z.j. 1 katern
 • 14., Concept van een artikel Aus dem Hochgebirge von Central- und Ost-Java, met foto's en aantekeningen. z.j. 1 omslag
 • 15., Concept van een artikel over "merkwaardige biologische bijzonderheden bij planten der vloedbosschen (Mangrove)" met botanische aantekeningen. z.j. 1 omslag
 • 16., Verslag van H.N.S. van der Sar van een tocht naar het gebergte in Lombok, met situatieschets. z.j. 2 stukken


Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren nummer 17, afkomstig van het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Wurth was directeur van het proefstation Malang.

There are no scans of this inventory number available. You can order scans by clicking on the 'Add to shopping cart' button. In the shopping cart, you can request a custom scan. You will pay an initial research fee of € 16.75 . You will receive a sales quote from us for the additional scanning costs. The research fee of € 16.75 will not be refunded if you decide not to order the scans . The scans will be made available for downloading as soon as they are ready.

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: