gahetNA in the National Archives

Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren » Inventaris nr. 10

Naam archiefblok:
Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren

 • A., Stukken betreffende Ambon en omstreken.
 • 1., Dagboek bijgehouden door Ruibing als waarnemend onderafdelingshoofd van Banda, 9-30 april 1938. Doorslag van een missive. z.j. 1 stuk
 • 2., Lijst met namen van verpleegden in het Militair Hospitaal te Ambon tijdens de Japanse bezetting. Februari- maart 1943 1 stuk
 • 3., Strooibiljet, houdende mededeling van de capitulatie van Japan. Maleis. Augustus 1945 1 stuk
 • 4., Keuringsrapport in verband met de wederindienststelling bij het Nederlands goevernement. 24 september 1945 1 stuk
 • 5., "Kort rapport over de toedracht in de onderafdeling Ambon als waargenomen in het tijdvak 27-9-1945 tot en met 10-10-1945" door Ruibing als hoofd van het Plaatselijk Bestuur in Ambon. z.j. (oktober 1945) 1 stuk
 • 6., Programma van de feestelijkheden in verband met het herstel van het Nederlandse bestuur op het eiland Saparua, 11 oktober 1945. z.j. 1 stuk
 • 7., Stukken betreffende een vuurgevecht tussen een prauw van het Nederlandse goevernement en Japanse militairen onder de kust van Ceram (het Latu- incident). 22-26 oktober 1945 1 omslag
 • 8., Uitreksel uit het register van besluiten van de commandant van de Netherlands Indies Civil Administration (Conica) van Amboina, houdende de indeling van zijn ressort in twee afdelingen. 17 december 1945 1 stuk
 • 9., Doorslag van een concept van het toerneeverslag van Ruibing als tijdelijk waarnemend assistent- resident van Amboina naar Wahai, Boela, Taniwel, Riring, Honitetoe, Kairatie en Kamarian, 15-29 augustus 1946. 9 september 1946 1 omslag
 • 10., Doorslag van een "Voorlopig rapport aangaande ongeregeldheden te Koelor" naar aanleiding van klachten over met de Republiek sympathiserende illegale vissers. 30 september 1946 1 stuk
 • B., Stukken betreffende Ternate.
 • 11-14, Politieke verslagen van Ruibing als hoofd van het plaatselijk bestuur van Ternate, met bijlagen. November 1948- maart 1949.
 • 15., Doorslag van een ingekomen "Beknopt verslag omtrent de toestand der vulkanen in de residentie Menado en Noord- Molukken", over februari-maart 1949, door de geoloog W.A. Petroeschevsky. 23 maart 1949 1 stuk
 • 16., Doorslag van een "nota" van overgave van de onderafdeling Ternate door Ruibing. 25 april 1949 1 omslag
 • C., Stukken betreffende het landschap Tana Toradja (Zuid- Celebes).
 • 17., Besluit van de Resident van Zuid- Celebes, houdende aanwijzing van Ruibing als bestuursadviseur van het zelfbestuur van Tana Toradja. 22 augustus 1947.
 • 18., Verklaring van N.M. Schneiders, missie- overste in Makale, betreffende voor de missie op te richten gebouwen aldaar. 12 november 1947 1 stuk
 • 19., Doorslagen van door Ruibing als bestuursadviseur uitgebrachte adviezen aan het zelfbestuur van Tana Toradja. 18 maart 1948 en z.j. (1947). 1 omslag
 • 20., Verslagen en "dagboek" van de bestuursadviseur van Tana Toradja, houdende aantekeningen van de per dag voorgevallen gebeurtenissen over februari- april 1948. Doorslagen. Originelen en fotokopieën. Maart-april 1948 1 omslag
 • 21., Ingekomen motie van de vereniging Boenga Lalanna Sang Torajan, houdende voorstellen tot de instelling van een autonome groepsgemeenschap van Zuid- Celebes. 16 juni 1948 1 stuk
 • 22., Concept van een "beknopte algemene analyse politieke situatie Landschap Tana Toradja". z.j. (ca. medio 1948) 1 stuk
 • D., Stukken betreffende het keradjaan Sikka op Flores.
 • 23., Doorslagen en concepten van nota's van bestuursambtenaren ten aanzien van het Keradjaan Sikka betreffende de problemen bij de samenvoeging van de landschappen Sikka, Nitta en Kangae en de organisatie van het zelfbestuur aldaar, met ingekomen brief van de radja van Sikka. Originele en fotokopieën. 1940-1948 en z.j. (ca. vóór 1940) 4 stukkenLosse aanwinsten Indische Bestuursambtenaren nummer 10.

Alle nummer zijn van een geschreven toelichting voorzien, gedateerd 4 januari 1984.

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: