gahetNA in the National Archives

Staten-Generaal » Inventaris nr. 12706

Naam archiefblok:
Staten-Generaal

 • Secrete missive van D.W. van Lijnden te Londen ten geleide van een staat van de waarde van de export en import van Groot-Brittannië over de periode 1783-1785, 1787 april 27
 • Secrete missive van D.W. van Lijnden te Londen ten geleide van de algemene staat van de commercie tussen Engeland en Frankrijk in de periode 1714-1786, 1787 mei 4
 • Missive van D.W. van Lijnden te Londen ten geleide van een staat van Nationale Schuld van Groot-Brittannië, 1787 december 28
 • Afschriften of extracten van brieven van "M. le Comte B." aan diverse personen te Den Haag, 1741-1742
 • Translaat van een brief van de schout en raad van de stad Bern aan stadhouder prins Willem III waarin zij hem dankzeggen voor zijn steun voor de evangelische zaak, 1697 augustus 31
 • Extract uit een brief van de secretaris Hedges, te Bath, aan de heer Stepney, in het Engels 17020830
 • Brief van de generaal vorst van Waldeck aan de Staten-Generaal betreffende een veldslag bij Doornik, afschrift, 17450511
 • Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende een door de prins van Monaco gevorderde tol, 1766 december 8
 • Stukken betreffende het gezantschap van Brantsen en Repelaer naar Frankrijk, 1794-1795
 • Brief van luitenant-generaal Van der Beek, commandant te Venlo, betreffende klachten over de behandeling van de katholieke geestelijkheid bij de overname van de stad, afschrift, 17181228
 • Akte van verhuur door Gerrit Maes in Den Haag aan de Staten-Generaal van een huis en erf aan de vijver, met akte van verlenging, met bijlagen, afschrfiften 1638-1645
 • Medisch rapport betreffende het overlijden van aartshertog Albert van Oostenrijk, afschrift 1621
 • "A catalogue of a number of names in Holland with their reputed political character", een in het Engels opgestelde lijst met namen van Nederlandse kooplieden en regenten, met aantekening van hun politieke positie in het conflict tussen Engeland en de Verenigde Staten van Amerika, en een lijst van personen die bereid zijn geld te lenen aan de Verenigde Staten ca. 1781
 • "Eenige consideratiën omtrent de inundatie van de Albertus Polder", met een kaartje van Lillo z.d.
 • Declaratie van de keizer Leopold en de koning van Pruisen, uitgevaardigd te Pilnitz, betreffende de politieke situatie van de koning van Frankrijk 17910827
 • Missive van de gezant Van Reede, te Berlijn, met bijlage, betreffende de vrije navigatie op de Rijn en aantekening van hierop genomen resolutie van de Staten-Generaal, afschrift 1791 december
 • Missive van de gezant Van Reede, te Berlijn, afschrift 1791 mei 27
 • Fragment van een zowel in Latijns als Engels gestelde nota van eisen opgesteld door de Council of State van Groot-Brittannië, waarschijnlijk gediend hebbend in de onderhandelingen die geleid hebben tot de Vrede van Breda in 1654, afschrift, ca 1654

There are no scans of this inventory number available. You can view the inventary number in our reading room.

You can order scans by clicking on the 'Add to shopping cart' button. The fee per inventory number is € 0,01. In the shopping cart, you can state exactly which scans you want to order. For maps > A3 you will receive a sales quote from us for the additional scanning costs.

Actions

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: