Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Kabinet der Koningin: Verbaalarchief » Inventaris nr. 13999, Scan: 2

12

Transcription

Akte van abdicatie van Koningin Juliana. Amsterdam 30 april 1980.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Heden, de dertigste april mcmlxxx des voormiddags te tien ure op het Koninklijk Paleis te Amsterdam heb ik, Juliana Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz, in tegenwoordigheid van mijn echtgenoot en mijn oudste dochter en haar echtgenoot, bijeengeroepen: de Voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal, de Ministers van het Koninkrijk, de Vice-President van de Raad van State, de Leden van de Deputatie uit de Nederlandse Antillen, de Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland, de Burgemeester van Amsterdam en de Directeur van het Kabinet der Koningin, om in hun tegenwoordigheid in een plechtige verklaring uitvoering te geven aan het door mij op de één en dertigste januari jl. aan alle rijksgenoten medegedeelde voornemen, mijn regering te beeindigen en afstand van de Kroon te doen, zodat deze overgaat op mijn oudste dochter.
Ik verklaar dat ik na rijp beraad van dit ogenblik af geheel vrijwillig afstand doe van mijn koninklijke gezag en waardigheid in het Koninkrijk en van al de rechten daaraan verbonden, zodat deze overgaan op mijn oudste dochter en troonopvolgster Beatrix Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, om door haar en haar wettige nakomelingen bezeten te worden overeenkomstig de bepalingen van het Statuut en de Grondwet voor het Koninkrijk.
Deze mijn verklaring, met mijn handtekening bekrachtigd en van het Grootzegel van het Koninkrijk voorzien, zal, nadat deze door mijn echtgenoot en mijn oudste dochter en haar echtgenoot, alsmede door alle autoriteiten thans bij mij vergaderd, ondertekend zal zijn, in het Kabinet der Koningin worden bewaard. Authentieke afschriften zullen worden gezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal, aan de Raad van State, aan de Hoge Raad der Nederlanden en aan de Staten van de Nederlandse Antillen.

De Voorzitters der beide Kamers der Staten-Generaal

De Ministers van het Koninkrijk

De Vice-President van de Raad van State

De Leden van de Deputatie uit de Nederlandse Antillen

De Commissaris der Koningin in de Provincie Noord-Holland

De Burgemeester van Amsterdam

De Directeur van het Kabinet der Koningin

(Handtekeningen)

Juliana
Bernhard
Beatrix
Claus

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: