gahetNA in the National Archives

Vries, E.K. de - Zoeken: wilhelmina

2 Results found, click on a tab to show the results.

2.21.327
J.H. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.327
Author: J.H. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
2011
CC0

Periode:

19e eeuw

Omvang:

5,90 meter; 327 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aanzienlijk deel van de correspondentie is gesteld in talen als het Engels, Spaans, Duits en Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Daarnaast drukwerk (brochures, tijdschriften, boekwerken), en beeldmateriaal (foto's, kaarten).

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Erik de Vries was een van de bekendste pioniers van de Nederlandse televisie. Zijn archief bevat kopieën en originele bescheiden over de ontwikkeling van dit medium bij het Natuurkundig Laboratorium van de NV Philips, de eerste experimentele uitzendingen in de regio Eindhoven (PET) in de jaren 1948-1951 en de eerste landelijke uitzendingen in 1951. Een aanzienlijk deel van het archief betreft zijn werk als adviseur bij het opzetten van televisiestations in het buitenland (m.n. Zuid-Amerika) en in Nederland (lokale en regionale televisie). Naast deze meer technische aspecten laat het archief ook de meer inhoudelijke kanten van de televisie zien. Zo zijn er draaiboeken, decorschetsen en correspondentie uit de periode waarin De Vries als regisseur werkzaam was voor vrijwel alle Nederlandse omroepen. Verder bevat het archief materiaal over de introductie van commerciele televisie, over de oprichting van TELEAC (educatieve televisie) en over het Interkerkelijk Overleg Nederland, waarvan hij lange tijd directeur was. Vermeldenswaard zijn verder het dagboek en andere aantekeningen, bijgehouden in interneringskampen tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.
Het archief van echtgenote Hans Snoek bevat o.m. dagboeken, bijgehouden tijdens de buitenlandse reizen die ze met haar man heeft ondernomen.

Archiefvormers:

  • Erik Klaas de Vries, 1912-2004
  • Klaas de Vries, 1861-1947
  • Maria Wilhelmina Ham, 1882-1932
  • Johanna Rosina ("Hans") Snoek, 1910-2001

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Klaas de Vries (geb. 18 dec. 1861, overl. 5 jan. 1947) was onderwijzer en schoolhoofd te Amsterdam en lid van de gemeenteraad voor de Vrijzinnig Democratische Bond. Hij genoot landelijke bekendheid als secretaris van de 'Vereeniging Volksonderwijs', een functie die hij meer dan dertig jaar bekleedde. De Vereeniging maakte zich sterk voor het openbaar onderwijs in Nederland. Klaas de Vries was gehuwd met Maria Wilhelmina Ham (geb. 27 aug. 1888, overl. 14 juni 1932). Uit dit huwelijk werd Erik de Vries geboren.

  • Ballerina en danspedagoge. Roepnaam: Hans. Richtte in 1945 samen met Nicolaas Wijberg en Hans van Norden het Scapino Ballet op, dat zich speciaal op de jeugd richtte en waarvan zij tot 1969 (artistiek) leider bleef. Ook was ze initiatiefneemster van de Stichting Jeugdtheater Amsterdam (1971), dat in 1978 'De Krakeling' in Amsterdam betrok. Verder richtte ze ook de Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs (IVKO) -school op, die middelbaar onderwijs biedt met bijzondere aandacht voor kunst, cultuur en de individuele ontwikkeling van de leerling. Ten slotte was ze mede-oprichtster van de Stichting 'Operatie Onmisbare Kunst'. Na eerder getrouwd te zijn geweest met de balletdanser John Werdmüller, trad ze in 1951 in het huwelijk met Erik de Vries.

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: