gahetNA in the National Archives

Riemsdijk, van - Zoeken: wilhelmina

42 Results found, click on a tab to show the results.

2.21.307
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.307
Author: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
2006
CC0

Periode:

16e - 20e eeuw

Omvang:

1260 inventarisnummers; 4,80 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.
Het archief bevat foto's, tekeningen en prenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de familie Van Riemsdijk is onderverdeeld in rubrieken: de adellijke tak van de familie, de niet-adellijke takken van de familie, de aan de adellijke tak van de familie gelieerde families Wesselman, De Jonge, Van der Leeuw en verzamelde stukken. In het archief bevinden zich onder meer stukken betreffende openbare functies van de leden van de familie en foto's, genealogische bescheiden, tekeningen, publicaties en persoonlijke stukken. Het archief bevat stukken betreffende het privé-leven en openbaar leven van algemeen rijksarchivaris jhr. Th.H.F. van Riemsdijk. De verzamelde stukken zijn voornamelijk van hem afkomstig.

Archiefvormers:

 • Riemsdijk, Van
 • Jonge, De
 • Wesselman
 • Riemsdijk, Jan Remnitszn. van (overl., 1713)
 • Riemsdijk, Rombout van (1668-1721)
 • Riemsdijk, Gerrit van (1712-1774)
 • Riemsdijk, Adrianus van (1712-1817)
 • Riemsdijk, Jeremias van (1712 of, 1717-1777)
 • Riemsdijk, Jacob van (1755-1797)
 • Riemsdijk, Gerrit van (1772-1856)
 • Riemsdijk, Adrianus van (1777-1855)
 • Wesselman, Daniela (1775-1860)
 • Riemsdijk, Adrianus Willem Gerrit van (1803-1871)
 • Jonge, Wilhelmina Cornelia de (1814-1882)
 • Riemsdijk, Anna Wilhelmina Carolina Frederica Catharina van (1813-1895)
 • Riemsdijk, Adriaan Daniël van (1837-1897)
 • Riemsdijk, Johan Cornelis Marius van (1842-1895)
 • Riemsdijk, Willem Johan Emmanuel van (1881-1928)
 • Riemsdijk, Theodorus Helenus Franciscus van (1848-1923)
 • Riemsdijk, Barthold Willem Floris van (1850-1942)
 • Leeuw, Johanna van der (1855-1918)
 • Riemsdijk, Willem Vincent Helvetius van (?-?)
 • Faber van Riemsdijk, Jeremias Cornelis (1786-1863)
 • Jonge, Karel Willem de (1789-1852)
 • Wesselman, Carel Frederik (1746-1825)
 • Riemsdijk, Adriaan Willem Gerrit van (1878-1930)
 • Bassecour Caan, Henriëtte de la (1874-1938)
 • Riemsdijk, Maria Agnes van (1879-1903)
 • Riemsdijk, Henrïette Cora Johanna van (1883-1975)
 • Riemsdijk, Margaretha (Maggie) van (1888- 1978)
 • Leeuw, W.S. van der (?-?)
 • Looy, Maria Agnes [van der Leeuw-] van der (1821-1890)
 • Leeuw, Anna van der (1843-1922)
 • Gaymans, Christiaan Hendrik Jacob (Henri) (1831-1908)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: