gahetNA in the National Archives

Eck, van - Zoeken: voc

8 Results found, click on a tab to show the results.

1.10.106
A. Vrugt
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.106
Author: A. Vrugt
Nationaal Archief, Den Haag
1990
CC0

Periode:

1735-1777
merendeel 1735-1765

Omvang:

0.40 meter; 47 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

L.J. baron van Eck (1719-1765) was een hoge bestuursambtenaar in dienst van de VOC. Het archief bevat enige losse stukken, meest van financiële aard, over zijn persoon en familie. Tevens is er in- en uitgaande correspondentie uit hoofde van zijn diverse functies te Porto Novo, Paliacatta, Coromandel en Ceylon.

Archiefvormers:

  • Ceylon, Gouverneur Coromandel en Madura, Gouverneur Coromandel en Madura, Secunde Paliacatta, Opperhoofd Panthaleon van Eck, Van Porto Novo (Paraginpettai), Opperhoofd

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: