gahetNA in the National Archives

Polanen, van - Zoeken: voc

4 Results found, click on a tab to show the results.

1.10.05.04
W.D. Post
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.05.04
Author: W.D. Post
Nationaal Archief, Den Haag
1985
CC0

Periode:

1739-1831

Omvang:

0,67 meter; 331 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat ambtelijke stukken van R.G.van Polanen, VOC-dienaar, later agent van de Bataafse Republiek in de Verenigde Staten.

Archiefvormers:

  • R.G. van Polanen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: