Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Cnoll - Zoeken: voc

7 Results found, click on a tab to show the results.

1.10.05.02
H.A. Trapman
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.05.02
Author: H.A. Trapman
Nationaal Archief, Den Haag
1982
CC0

Periode:

1678-1709

Omvang:

130 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat ambtelijke stukken van Govert Cnoll, VOC-dienaar 1686-1709 en o.m. commandeur van Java's Oostkust.

Archiefvormers:

  • Cnoll, Govert (1644-1710)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis en inventarisatie van de collectie

De door Govert Cnoll negelaten stukken zaten oorspronkelijk in een kist die uit Indië was overgekomen en die tegelijk met de boedel van Isaac Cnoll, Goverts zoon, in het beheer kwam van de weeskamer te Delft. De kist is indertijd samen met het weeskamerarchief ontvangen door de gemeente-archivaris van Delft. De inhoud van de kist bleek niet te behoren tot het weeskamerarchief en evenmin tot het archief van de Kamer Delft van de VOC. De algemeen rijksarchivaris achtte plaatsing in het Algemeen Rijksarchief (thans Nationaal Archief) gewenst en hij nam contact op met de gemmente-archivaris van Delft. Deze bleek bereid de collectie af te staan en zo werd zij in het jaar 1901 overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief .(

N.A. Archief van het Archief, correspondentie tussen de algemeen rijksarchivaris Th.H.F. van Riemsdijk en de Minister Binnenlandse Zaken, inv. nrs. 110 brief nr. 190; 113 brief nr. 333; 114 brief nr. 144.

)

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: