gahetNA in the National Archives

OCW / CL, OR, RBK - Zoeken: vingboons

1 Results found, click on a tab to show the results.

2.14.76
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.76
Author: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1922-1999
merendeel 1949-1997

Omvang:

11.30 meter; 536 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief is gevormd door diverse culturele instellingen, waaronder de Rijksdienst voor de Beeldende Kunst. Het bevat dossiers bestaande uit rapporten, notulen, correspondentie en inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake collectiebeheer en mobiliteit, advisering over cultuurhistorische waardestelling en behoud van voorwerpen en collecties, het verzamelen van kennis over materieel behoud van cultuurgoederen en het geven van onderwijs. Er zijn tevens stukken over het tentoonstellingsbeleid bij musea (inclusief affiches), waaronder agenda's en notulen van het Directeurenconvent en van de Programmeringscommissie.

Archiefvormers:

  • Centraal Laboratorium (CL), 1963-1997
  • Opleiding Restauratoren (OR), 1978-1997
  • Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK), 1985-1997
  • Dienst voor 's Rijks verspreide Kunstvoorwerpen (DRVK), 1949-1975
  • Dienst verspreide Rijkscollecties (DVR), 1975-1985
  • Bureau van de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten (IRM) 1949-1987

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief is gevormd bij de uitvoering van de werkzaamheden van de diverse taakvoorgangers van het ICN. De neerslag dateert uit 1949 tot 1997. Het archief heeft diverse opslagplaatsen gekend. Het archief van IRM en DRVK/DVR was opgeslagen in de Kazernestraat 3 te Den Haag. De NKS is vanaf haar ontstaan gevestigd geweest in de Oostelijke Handelskade 29 te Amsterdam, alwaar ook de bescheiden bewaard werden. In de Oranje Nassaulaan 16 te Amsterdam bevond zich de neerslag van het CL en van de OR. Het archief van de Programmeringscommissie lag opgeslagen in het depot van het gebouw van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan de Sir W. Churchillaan 362 te Rijswijk. Het BBKB was gevestigd aan de Oostelijke Handelskade 29 te Amsterdam, alwaar het archief opgeslagen werd. Het archief van de RBK is gevormd en opgeslagen geweest in het depot aan Plein 13 te Den Haag. Met de reorganisatie en de opkomst van het ICN is het archief van de taakvoorgangers op onderwerp verspreid over de volgende lokaties. Op de Gabriël Metsustraat 16 te Amsterdam werden de onderzoeksrapporten betreffende conservering opgeslagen, op de Keizersgracht 497 te Amsterdam kwam het archief betreffende bedrijfsvoering en voorlichting te liggen. Het collectiemateriaal zoals de legaten, schenkingen, bruiklenen en de objectdossiers werd opgeslagen op de Visseringlaan 3 te Rijswijk. De conditie van deze genoemde opslagplaatsen was goed, behalve de ruimte op de Keizersgracht 497 te Amsterdam. Deze opslagplaats voldeed niet aan de normen waardoor dertien archiefdozen waterschade hebben opgelopen. Vijf dozen bevatten te bewaren dossiers. Deze zijn bestraald en toegevoegd aan het blok en de inventaris.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2008 door het ICN overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de archiefwet 1995

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: