gahetNA in the National Archives

OCW / CL, OR, RBK - Zoeken: vingboons

1 Results found, click on a tab to show the results.

2.14.76
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.76
Author: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1922-1999
merendeel 1949-1997

Omvang:

11,30 meter; 536 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten. Geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief is gevormd door diverse culturele instellingen, waaronder de Rijksdienst voor de Beeldende Kunst. Het bevat dossiers bestaande uit rapporten, notulen, correspondentie en inkomende en minuten van uitgaande stukken inzake collectiebeheer en mobiliteit, advisering over cultuurhistorische waardestelling en behoud van voorwerpen en collecties, het verzamelen van kennis over materieel behoud van cultuurgoederen en het geven van onderwijs. Er zijn tevens stukken over het tentoonstellingsbeleid bij musea (inclusief affiches), waaronder agenda's en notulen van het Directeurenconvent en van de Programmeringscommissie.

Archiefvormers:

 • Centraal Laboratorium (CL), 1963-1997
 • Opleiding Restauratoren (OR), 1978-1997
 • Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK), 1985-1997
 • Dienst voor 's Rijks verspreide Kunstvoorwerpen (DRVK), 1949-1975
 • Dienst verspreide Rijkscollecties (DVR), 1975-1985
 • Bureau van de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten (IRM) 1949-1987

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Aanvullingen

Verantwoording van de bewerking

In 2007 is het archief verplaatst naar het Groot Handelsgebouw, de huisvesting van het Project Wegwerking Archief Achterstanden (hierna PWAA), alwaar het bewerkt is. Het archief kent een eerdere bewerking, maar er is geen sprake geweest van materiaalvernietiging. Het archief van de voorgangers van ICN betreft bescheiden vanaf het ontstaan van de IRM en de DVR tot het ontstaan van het ICN. Het blok bestaat uit dossiers die ongeordend in ordners, archiefdozen en in verhuisdozen geplaatst zijn. De dozen zijn niet chronologisch aangeleverd. De archiefvormers zijn grotendeels door PWAA geclusterd. Helaas zijn niet alle documenten aangetroffen, waardoor hiaten zijn ontstaan in de inventaris:

 • van het CL zijn niet alle inkomende minuten en uitgaande stukken van de Commissie van Bijstand en Advies bewaard,
 • de OR en de RBK missen beleidstukken,
 • biij de RBK ontbraken daarnaast evaluatierapporten en ondernemingsplannen en agenda's en notulen van de vergaderingen van de Werkgroep Organisatie/Formatie. Tevens is de serie Informatiebulletins niet compleet;
 • van de DVR zijn slechts enkele jaarverslagen en enkele agenda's en notulen van de Vertrouwenscommissie bewaard;
 • van de IRM zijn nagenoeg geen beleidsstukken bewaard gebleven;
De te vernietigen dossiers bestonden voornamelijk uit administratie en werkoverleg. Uit dit materiaal konden weinig relevante gegevens onttrokken worden.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: