gahetNA in the National Archives

Admiraliteiten / Van Olivier - Zoeken: rotterdam

5 Results found, click on a tab to show the results.

1.01.47.13
W.W. van Driel
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0
This finding aid is written in Dutch.

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.47.13
Author: W.W. van Driel
Nationaal Archief, Den Haag
1978
CC0

Periode:

1656-1806

Omvang:

0.54 meter; 46 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken over diverse ambten bij de Admiraliteitscolleges, diverse stukken (meest resoluties van de Staten van Holland uit de 18e eeuw) over de heffing van convooien en licenten en enige losse stukken over diverse onderwerpen betrekkelijk handel en scheepvaart.

Archiefvormers:

  • Admiraliteitscolleges, 1586-1795
  • Comité tot de Zaken van de Marine
  • Zeeraad der Bataafsche Republiek
  • Olivier, Pieter Paulus van
  • Olivier, Gerrit van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: